Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Familieudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

3/12

  November

12/11

  Oktober

22/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Tillæg til delegationsplan for Social- og Familieudvalget 2018

2.

 Forslag om en sammenhængende kommunal ungeindsats

3.

 Vedtagelse af udsattepolitik 2018-2022

4.

 Procedure for høring af råd

5.

 Orientering vedr. forhandlinger på Servicelovens § 107

6.

 Status på sagsbehandlingen på myndighedsområdet, børn og unge

7.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn, Bostededt Jagtenborg 2018

8.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn, Juulskov Huset, Enebærvej, 2018

9.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn, Støttecentret Hjørnehuset, 2018

10.

 Referat fra Handicaprådets møde 31. oktober 2018

11.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

12.

 Kommende punkter

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Social- og Familieudvalgets dialogmøde med Udsatterådet, 2018

2.

 Budgetaftale 2018-20 - anvendelse af tolke i Integrationsindsatsen

3.

 Intensiv rehabiliterende familiestøtte ved Juulskov Huset

4.

 Socialrådgivere på Nyborg Heldagsskole og Rævebakkeskolen

5.

 Status på udarbejdelse af børne- og ungepolitikken 2019-2022

6.

 Kvalitetsstandarder 2018 for voksen- og børnehandicapområderne

7.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2018

8.

 Evaluering af ferietilbud - Alle børn har ret til en god ferie

9.

 Procedure for høring af råd

10.

 Social- og Familieudvalgets temamøder på Socialafdelingens decentrale enheder

11.

 Serviceydelser efter inddragelse af borgeres opholdstilladelse

12.

 Orientering om Socialafdelingens kompetenceplaner

13.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn, Bostedet Øksendrup

14.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn, Fjordhuset

15.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn Projekthuset Kilden, Afdeling Ørbæk

16.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn, Carlsminde Kollegiet

17.

 Referat fra Handicaprådets møde 3. september 2018

18.

 Referat fra Udsatterådets møde 13. september 2018

19.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

20.

 Kommende punkter

Lukket punkt

21.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udsatterådet: Dialogmøde med Social- og Familieudvalget 12. november 2018

2.

 Kvalitetsstandarder 2018 for voksen- og børnehandicapområderne

3.

 Delegationsplan for Social- og Familieudvalget 2018

4.

 Opfølgning på inspirationstur til Morsøe Kommune - Idrætsprojekt

5.

 Præsentation af udkast til udsattepolitik 2018-2022

6.

 Opfølgning på udvalgsbesøg på Nyborgværkstedet samt Hjørnehuset

7.

 Serviceydelser efter inddragelse af borgeres opholdstilladelse

8.

 Evaluering af psykologhjælp til unge under 25 år

9.

 Årsstatistik om overgreb på børn og unge 2017

10.

 Orientering: Danmarkskortet vedr. omgørelsesprocenter på socialområdet

11.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn, Fjordhuset

12.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn Projekthuset Kilden, Afdeling Ørbæk

13.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn, Carlsminde Kollegiet

14.

 Referat fra Handicaprådets møde 3. september 2018

15.

 Referat fra Udsatterådets møde 13. september 2018

16.

 Orientering fra formand, udvalgsformand og administration

17.

  Kommende punkter

Lukket punkt

18.

 Meddelelser

    Til top