Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Familieudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

2/12 11/11 21/10

  Sep - Aug - Jul

30/9 23/9 2/9 12/8

  Jun - Maj - Apr

3/6 6/5 8/4

  Mar - Feb - Jan

4/3 4/2 7/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om hjælpemidler - flow og sagsbehandling

2.

 Social- og Familieudvalget - status på udvalgsbesøg for 2018-2019 samt forslag til 2020-2021

3.

 Status på Housing first indsatsen og kortlægning af hjemløse 2019

4.

 Delegation af kompetencen til at ansøge om værgemål

5.

 Årsstatistik om overgreb på børn og unge 2018

6.

 Godkendelse af handicappolitikken for 2020-2024

7.

 Sagsbehandlingsfrister i Socialafdelingen

8.

 Kvalitetsstandarder Socialafdelingen Myndighed gældende i 2020

9.

 Orientering om procedure for fremmøde og skolefravær

10.

 Referat af Handicaprådets møde 7. november 2019

11.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

12.

 Kommende punkter

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde med Udsatterådet

2.

 Afrapportering på Nyborgmodellen - Børns Trivsel - Fælles Ansvar

3.

 Opfølgning på Social- og Familieudvalgets besøg i Den Blå Cafe og Huset 21. oktober 2019

4.

 Drøftelse af idræt og bevægelse på socialområdet i Nyborg Kommune

5.

 Høringssvar til handicappolitik 2020-2024

6.

 Analyse af fremtidens væresteder 2019

7.

 Høring af forslag til Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune samt forslag til etablering af Biblioteksråd

8.

 Indstilling af medlemmer til udsatterådet

9.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2019

10.

 Referat af Handicaprådsmøde 9. oktober 2019

11.

 Bostedet Øksendrups fremtid

12.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

13.

 Kommende punkter

Lukket punkt

14.

 Bostedet Øksendrups fremtid (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser i udvalget samt personfølsomme oplysninger)

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Social- og Familieudvalgets besøg i Den Blå Cafe og Huset 21. oktober 2019

2.

 Dialogmøde med Udsatterådet

3.

 Driftsorienteret tilsyn på det specialiserede socialområde

4.

 Kvalitetsstandarder i Socialafdelingen - gældende for 2020

5.

 Delegationsplan for Social- og Familieudvalget

6.

 Orientering om VIVE rapport vedr. økonomien på børne- og voksenområdet

7.

 Orientering om statistik over Ankestyrelsens afgørelser på socialområdet

8.

 Virksomhedspraktik til særligt udsatte unge under 18 år - LAB § 75 c

9.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

10.

 Kommende punkter

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

12.

 Øksendrups fremtid

Lukket punkt

13.

 Lukket bilag - Øksendrups fremtid - lukket pga. personfølsomme oplysninger

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Procesplan for Øksendrup

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Oplæg til Social- og Familieudvalgets besøg i Den Blå Cafe

2.

 Navngivning af sammenlagt tilbud

3.

 Udsendelse af analyse af fremtidens væresteder i høring

4.

 Strategi for udmøntning af børne- og ungepolitikken 2019-2023

5.

 Evaluering af ferietilbud "Alle børn har ret til en god ferie" 2019

6.

 Orientering om status på regeringens 10 mål for social mobilitet

7.

 Referat fra Handicaprådets møde 2. september 2019

8.

 Referat fra udsatterådsmøde 5. september 2019

9.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

10.

 Kommende punkter

Lukket punkt

11.

 Procesplan for Øksendrup

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Social- og Familieudvalgets dialogmøde med Handicaprådet

2.

 Forslag til ændring af delegationsplan

3.

 Handicaprådets sammensætning

4.

 Flygtningeandel 2020

5.

 Indstilling af medlemmer til udsatterådet

6.

 Driftsorienteret tilsyn på det specialiserede socialområde

7.

 Udsendelse af udkast til handicappolitik 2020-2024 i høring

8.

 Orientering om høring af Strategi for Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune

9.

 Forslag til møder i 2020

10.

 Sundhedsprofil for unge, 2019

11.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

12.

 Kommende punkter

Lukket punkt

13.

 Redegørelse vedr. borger (lukket af hensyn til personfølsomme oplysninger)

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Opfølgning på Social- og Familieudvalgets besøg på Bostedet Øksendrup 3. juni 2019

2.

 Samarbejde med Socialstyrelsen om Housing First

3.

 Status vedr. Den Blå Café

4.

 Status på Handicappolitik 2020 - 2024

5.

 Analyse af helhedsorienteret familieindsats

6.

 Forebyggelse i forhold til børn og unges brug af rusmidler

7.

 Status på myndighedsområdet - handlingsplan 2019-2021

8.

 Social- og Familieudvalgets dialogmøde med Udsatterådet og Handicaprådet 2019

9.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2019

10.

 Foreløbig drøftelse af budget 2020 i fagudvalg m.v.

11.

 Overholdelse af sagsbehandlingsfrister i Socialafdelingen

12.

 Orientering om tidlig forebyggende indsats (voksenområdet)

13.

 Referat fra møde i Handicaprådet 6. juni 2019

14.

 Orientering om status på regeringens 10 mål for social mobilitet

15.

 Orientering om KL's Socialudvalgs politiske møde med kommunerne

16.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

17.

 Kommende punkter

Lukket punkt

18.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Social- og Familieudvalgets besøg på Bostedet Øksendrup 3. juni 2019

2.

 Henvendelse fra TUBA - Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere

3.

 Samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter

4.

 Status på kontanthjælpsloftet

5.

 Utilsigtede hændelser (UTH) på børn- og ungeområdet 2018

6.

 Referat fra udsatterådsmøde 7. maj 2019

7.

 Udsatterådets vedtægter

8.

 Udsatterådets forretningsorden

9.

 Høringsudkast for Politik for mad, måltider og bevægelse

10.

 Orientering om KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2019

11.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

12.

 Kommende punkter

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Opfølgning på Social- og Familieudvalgets besøg i Rusmiddelcentret

2.

 Oplæg til Social- og Familieudvalgets besøg på Bostedet Øksendrup 3. juni 2019

3.

 Lovændringer på integrationsområdet

4.

 Procedure for åbne og lukkede punkter

5.

 Godkendelse af ny børne- og ungepolitik 2019-2023

6.

 Høringsudkast: Sammen om at fremme fællesskaber - Strategi mod ensomhed 2019-21

7.

 Referat af Handicaprådets møde 11. april 2019

8.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019

9.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

10.

 Kommende punkter

Lukket punkt

11.

 Anmodning om salg af ejendom (lukket på grund af fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

12.

 Socialafdelingens lejemål (lukket af hensyn til fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Social- og Familieudvalgets besøg i Rusmiddelcentret 8. april 2019

2.

 Beredskabsplan ved vold og overgreb på børn og unge

3.

 Godkendelse af ny børne- og ungepolitik 2019-2023

4.

 Procesplan for ny handicappolitik 2020 - 2024

5.

 Afrapportering på Nyborgmodellen - Børns Trivsel - Fælles Ansvar

6.

 Analyse vedr. Nyborg Kommunes væresteder

7.

 Utilsigtede hændelser (UTH) på socialområdet 2018

8.

 Status på projekt helhedsorienteret familieindsats

9.

 Danmarkskortet over omgørelsesprocenter 2018

10.

 Orientering om KL's konference om Udsatte Børn og Unge 2019

11.

 Nyborgværkstedet fremmødesstatistik

12.

 Lovændringer på integrationsområdet

13.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

14.

 Kommende punkter

Lukket punkt

15.

 Socialafdelingens lejemål (lukket af hensyn til fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Handlingsplan for sagskvaliteten på myndighedsområdet, børn og unge

2.

 Oplæg til udvalgsbesøg i Rusmiddelcentret

3.

 Procedure for orientering om tilsyn på Socialafdelingens tilbud

4.

 Høring af dagtilbuds- og skolepolitikken 2019-2023

5.

 Handicaprådets Årsberetning 2018

6.

 Udsattepolitik 2019-2023

7.

 Opfølgning på Social- og Familieudvalgets besøg på Carlsminde Kollegiet

8.

 Vejledning fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om undervisning asylansøgere m.v.

9.

 Magtanvendelser 2018 inden for Socialafdelingen samt Sundheds- og Omsorgsafdelingen

10.

 Orientering om det nye familieretslige system

11.

 Udsatterådets årsrapport 2018

12.

 Referat fra Handicaprådets møde 6. februar 2019

13.

 Referat fra Udsatterådets møde 7. februar 2019

14.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

15.

 Kommende punkter

Lukket punkt

16.

 Årsregnskab for 2018 for Fælleslegatet for værdige trængende i Nyborg Kommune

Lukket punkt

17.

 Årsregnskab for 2018 for Mølleejer Jens Christian Jespersens legat

Lukket punkt

18.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Social- og Familieudvalgets besøg på Carlsminde Kollegiet

2.

 Status på projekt Tid til Andre

3.

 Sagskvaliteten på myndighedsområdet, børn og unge

4.

 Administrativ og organisatorisk sammenlægning af fire botilbud

5.

 Skadesreducerende indsats - misbrugsbehandling

6.

 Reformen af indsatsen mod ungdomskriminalitet

7.

 Evaluering af kontingentstøtte til de foreningsløse børn og unge

8.

 Kvalitetsstandarder 2018 udsatte børn og unge

9.

 Indstilling af nyt medlem til udsatterådet

10.

 Udsendelse af børne- og ungepolitik 2019-2023 i høring

11.

 Status vedr. tandpleje til socialt udsatte

12.

 Socialt frikort 2019-2020

13.

 Udspil på handicapområdet

14.

 Orientering om ændring af Socialafdelingens kompetenceplan for voksenområdet

15.

 Orientering om indførelse af tilkøbsordningen (tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie) på 5 af kommunens døgntilbud

16.

 Status på kvoteflygtninge og familiesammenførte

17.

 KL's Konference om udsatte børn og unge 2019 - Skab trivsel i udsatte familier

18.

 Anmeldt tilsyn på Nyborgværkstedet, Socialafdelingens institution 2018. Nyborg Kommunes eget tilsyn.

19.

 Referat fra Handicaprådets møde 19. december 2018

20.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

21.

 Kommende punkter

Lukket punkt

22.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udkast til børne- og ungepolitikken og dagtilbuds- og skolepolitikken 2019-2023

2.

 Nye bestemmelser i serviceloven vedr. tidlig forebyggende indsats (voksenområdet)

3.

 Social- og Familieudvalgets besøg på Socialafdelingens decentrale enheder

4.

 Oplæg til udvalgsbesøg på Carlsminde Kollegiet

5.

 Kvalitetsstandarder for udsatte børn og unge

6.

 Orientering om satspuljeaftaler inden for Socialafdelingens område

7.

 Referat fra Udsatterådets møde 22. november 2018

8.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

9.

 Kommende punkter

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

    Til top