Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Familieudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/03/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

4/3

  Februar

4/2

  Januar

7/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Handlingsplan for sagskvaliteten på myndighedsområdet, børn og unge

2.

 Oplæg til udvalgsbesøg i Rusmiddelcentret

3.

 Procedure for orientering om tilsyn på Socialafdelingens tilbud

4.

 Høring af dagtilbuds- og skolepolitikken 2019-2023

5.

 Handicaprådets Årsberetning 2018

6.

 Udsattepolitik 2019-2023

7.

 Opfølgning på Social- og Familieudvalgets besøg på Carlsminde Kollegiet

8.

 Vejledning fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om undervisning asylansøgere m.v.

9.

 Magtanvendelser 2018 inden for Socialafdelingen samt Sundheds- og Omsorgsafdelingen

10.

 Orientering om det nye familieretslige system

11.

 Udsatterådets årsrapport 2018

12.

 Referat fra Handicaprådets møde 6. februar 2019

13.

 Referat fra Udsatterådets møde 7. februar 2019

14.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

15.

 Kommende punkter

Lukket punkt

16.

 Årsregnskab for 2018 for Fælleslegatet for værdige trængende i Nyborg Kommune

Lukket punkt

17.

 Årsregnskab for 2018 for Mølleejer Jens Christian Jespersens legat

Lukket punkt

18.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Social- og Familieudvalgets besøg på Carlsminde Kollegiet

2.

 Status på projekt Tid til Andre

3.

 Sagskvaliteten på myndighedsområdet, børn og unge

4.

 Administrativ og organisatorisk sammenlægning af fire botilbud

5.

 Skadesreducerende indsats - misbrugsbehandling

6.

 Reformen af indsatsen mod ungdomskriminalitet

7.

 Evaluering af kontingentstøtte til de foreningsløse børn og unge

8.

 Kvalitetsstandarder 2018 udsatte børn og unge

9.

 Indstilling af nyt medlem til udsatterådet

10.

 Udsendelse af børne- og ungepolitik 2019-2023 i høring

11.

 Status vedr. tandpleje til socialt udsatte

12.

 Socialt frikort 2019-2020

13.

 Udspil på handicapområdet

14.

 Orientering om ændring af Socialafdelingens kompetenceplan for voksenområdet

15.

 Orientering om indførelse af tilkøbsordningen (tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie) på 5 af kommunens døgntilbud

16.

 Status på kvoteflygtninge og familiesammenførte

17.

 KL's Konference om udsatte børn og unge 2019 - Skab trivsel i udsatte familier

18.

 Anmeldt tilsyn på Nyborgværkstedet, Socialafdelingens institution 2018. Nyborg Kommunes eget tilsyn.

19.

 Referat fra Handicaprådets møde 19. december 2018

20.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

21.

 Kommende punkter

Lukket punkt

22.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udkast til børne- og ungepolitikken og dagtilbuds- og skolepolitikken 2019-2023

2.

 Nye bestemmelser i serviceloven vedr. tidlig forebyggende indsats (voksenområdet)

3.

 Social- og Familieudvalgets besøg på Socialafdelingens decentrale enheder

4.

 Oplæg til udvalgsbesøg på Carlsminde Kollegiet

5.

 Kvalitetsstandarder for udsatte børn og unge

6.

 Orientering om satspuljeaftaler inden for Socialafdelingens område

7.

 Referat fra Udsatterådets møde 22. november 2018

8.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

9.

 Kommende punkter

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

    Til top