Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Familieudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2019 - 30/09/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

30/9 23/9 2/9

  August

12/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Procesplan for Øksendrup

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Oplæg til Social- og Familieudvalgets besøg i Den Blå Cafe

2.

 Navngivning af sammenlagt tilbud

3.

 Udsendelse af analyse af fremtidens væresteder i høring

4.

 Strategi for udmøntning af børne- og ungepolitikken 2019-2023

5.

 Evaluering af ferietilbud "Alle børn har ret til en god ferie" 2019

6.

 Orientering om status på regeringens 10 mål for social mobilitet

7.

 Referat fra Handicaprådets møde 2. september 2019

8.

 Referat fra udsatterådsmøde 5. september 2019

9.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

10.

 Kommende punkter

Lukket punkt

11.

 Procesplan for Øksendrup

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Social- og Familieudvalgets dialogmøde med Handicaprådet

2.

 Forslag til ændring af delegationsplan

3.

 Handicaprådets sammensætning

4.

 Flygtningeandel 2020

5.

 Indstilling af medlemmer til udsatterådet

6.

 Driftsorienteret tilsyn på det specialiserede socialområde

7.

 Udsendelse af udkast til handicappolitik 2020-2024 i høring

8.

 Orientering om høring af Strategi for Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune

9.

 Forslag til møder i 2020

10.

 Sundhedsprofil for unge, 2019

11.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

12.

 Kommende punkter

Lukket punkt

13.

 Redegørelse vedr. borger (lukket af hensyn til personfølsomme oplysninger)

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Opfølgning på Social- og Familieudvalgets besøg på Bostedet Øksendrup 3. juni 2019

2.

 Samarbejde med Socialstyrelsen om Housing First

3.

 Status vedr. Den Blå Café

4.

 Status på Handicappolitik 2020 - 2024

5.

 Analyse af helhedsorienteret familieindsats

6.

 Forebyggelse i forhold til børn og unges brug af rusmidler

7.

 Status på myndighedsområdet - handlingsplan 2019-2021

8.

 Social- og Familieudvalgets dialogmøde med Udsatterådet og Handicaprådet 2019

9.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2019

10.

 Foreløbig drøftelse af budget 2020 i fagudvalg m.v.

11.

 Overholdelse af sagsbehandlingsfrister i Socialafdelingen

12.

 Orientering om tidlig forebyggende indsats (voksenområdet)

13.

 Referat fra møde i Handicaprådet 6. juni 2019

14.

 Orientering om status på regeringens 10 mål for social mobilitet

15.

 Orientering om KL's Socialudvalgs politiske møde med kommunerne

16.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

17.

 Kommende punkter

Lukket punkt

18.

 Meddelelser

    Til top