Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Familieudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

2/12

  November

11/11

  Oktober

21/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om hjælpemidler - flow og sagsbehandling

2.

 Social- og Familieudvalget - status på udvalgsbesøg for 2018-2019 samt forslag til 2020-2021

3.

 Status på Housing first indsatsen og kortlægning af hjemløse 2019

4.

 Delegation af kompetencen til at ansøge om værgemål

5.

 Årsstatistik om overgreb på børn og unge 2018

6.

 Godkendelse af handicappolitikken for 2020-2024

7.

 Sagsbehandlingsfrister i Socialafdelingen

8.

 Kvalitetsstandarder Socialafdelingen Myndighed gældende i 2020

9.

 Orientering om procedure for fremmøde og skolefravær

10.

 Referat af Handicaprådets møde 7. november 2019

11.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

12.

 Kommende punkter

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde med Udsatterådet

2.

 Afrapportering på Nyborgmodellen - Børns Trivsel - Fælles Ansvar

3.

 Opfølgning på Social- og Familieudvalgets besøg i Den Blå Cafe og Huset 21. oktober 2019

4.

 Drøftelse af idræt og bevægelse på socialområdet i Nyborg Kommune

5.

 Høringssvar til handicappolitik 2020-2024

6.

 Analyse af fremtidens væresteder 2019

7.

 Høring af forslag til Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune samt forslag til etablering af Biblioteksråd

8.

 Indstilling af medlemmer til udsatterådet

9.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2019

10.

 Referat af Handicaprådsmøde 9. oktober 2019

11.

 Bostedet Øksendrups fremtid

12.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

13.

 Kommende punkter

Lukket punkt

14.

 Bostedet Øksendrups fremtid (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser i udvalget samt personfølsomme oplysninger)

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Social- og Familieudvalgets besøg i Den Blå Cafe og Huset 21. oktober 2019

2.

 Dialogmøde med Udsatterådet

3.

 Driftsorienteret tilsyn på det specialiserede socialområde

4.

 Kvalitetsstandarder i Socialafdelingen - gældende for 2020

5.

 Delegationsplan for Social- og Familieudvalget

6.

 Orientering om VIVE rapport vedr. økonomien på børne- og voksenområdet

7.

 Orientering om statistik over Ankestyrelsens afgørelser på socialområdet

8.

 Virksomhedspraktik til særligt udsatte unge under 18 år - LAB § 75 c

9.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

10.

 Kommende punkter

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

12.

 Øksendrups fremtid

Lukket punkt

13.

 Lukket bilag - Øksendrups fremtid - lukket pga. personfølsomme oplysninger

    Til top