Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Familieudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/03/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

30/3 2/3

  Februar

3/2

  Januar

20/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering - Håndtering af COVID19/Corona-krisen inden for social- og familieområdet

2.

 Seksualguide - sammen om seksuel sundhed og trivsel

3.

 Orientering om handlemuligheder over for ressourcekrævende borgere

Lukket punkt

4.

 Lukket bilag til dagordenspunktet "Orientering om handlemuligheder over for ressourcekrævende borgere" - lukket af hensyn til interne oplysninger

5.

 Styrkelse af stofmisbrugsbehandlingen

6.

 Mølleejer Jens Christian Jespersens Legat for værdige trængende af Nyborg Borger- og Håndværkerstand

7.

 Invitation fra Region Syddanmark til politisk møde om implementering af Psykiatriplan 2020-2024

8.

 Status på handlingsplan 2019-2021 for Børn og Familie

9.

 Kommissorium idrætsprojekt

10.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udvalgsbesøg på Cafe Danehof

2.

 Sagsbehandlingsfrister i Socialafdelingen

3.

 Ny honoreringsmodel for plejefamilier

4.

 Status på ungdomskriminalitetsnævnet samt ungdomskriminalitet

5.

 Orientering om tilsyn på Socialafdelingens tilbud i 2019

6.

 Handicaprådet - Årsberetning 2019

7.

 Forretningsorden for Handicaprådet

8.

 Referat fra Handicaprådets møde 13. februar

9.

 Udsatterådets årsrapport 2019

10.

 Referat fra udsatterådsmøde 5. februar

11.

 Årsregnskab for 2019 for Mølleejer Jens Christian Jespersens legat

12.

 Årsregnskab for 2019 for Fælleslegatet for værdige trængende i Nyborg Kommune

13.

 Temamøde om integration 2. marts 2020 kl. 12.00 - 14.00

14.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

15.

 Kommende punkter

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Sagsbehandlingsfrister i Socialafdelingen - med høringssvar

2.

 Status på socialt frikort

3.

 Høring om mulig tilsynssag (brug af konsulenter inden for det sociale område)

4.

 Strategi for udmøntning af udsattepolitikken

5.

 Gruppeforløb for forældre med et handicappet barn

6.

 Ny honoreringsmodel for plejefamilier

7.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udvalgsbesøg i Familiehuset

2.

 Forebyggelse af børn og unges brug af rusmidler

3.

 Styrkelse af stofmisbrugsbehandlingen

4.

 Godkendelse af handicappolitikken 2020-2024

5.

 10 mål for social mobilitet - offentlig alkoholbehandling

6.

 Strategi for udmøntning af udsattepolitikken

7.

 Høring af forslag til Musikpolitik i Nyborg Kommune

8.

 Referat fra Udsatterådsmøde 28. november 2019

9.

 Referat fra Handicaprådets møde 19. december 2019

10.

 Meddelelser fra formand, medlemmer og administration

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

    Til top