Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Familieudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2020 - 30/06/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

8/6

  Maj

4/5

  April

24/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Afsluttende afrapportering på Nyborgmodellen - Børns Trivsel - Fælles Ansvar

2.

 Godkendelse af honoreringsmodel for plejefamilier

3.

 Første orientering om forebyggelse og indsats vedrørende vold i nære relationer

4.

 Voksenudredningsmetoden og Fælles Faglige Begreber

5.

 Utilsigtede hændelser (UTH) på socialområdet 2019

6.

 Magtanvendelser 2019 inden for socialområdet samt Sundheds- og Omsorgsafdelingen

7.

 Opfølgning på møde med tilsynschef Peter Bjerregaard Andersen

8.

 Forslag til politik for grøn omstilling i høring i Social- og Familieudvalget

9.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

10.

 Kommende punkter

11.

 Organisering af hjerneskadeområdet

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Socialtilsyn Syd - møde med tilsynschef Peter Bjerregaard Andersen

2.

 Orientering om Covid-19

3.

 Vold i nære relationer

4.

 Opfølgning på temamøde om integration

5.

 Stillingsopslag Idrætsprojekt

6.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2020

7.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Besøg på plejecentre, aflastningspladser og sociale bosteder

    Til top