Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Familieudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2020 - 30/09/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

23/9 21/9

  August

31/8 12/8 12/8 10/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Sammenlægning af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Familiehuset

2.

 Etablering af ny uddannelsesinstitution

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde med Handicaprådet

2.

 Dialogmøde med Fyns politi

3.

 Orientering om kondemneringsområdet - tilsyn med sundhedsskadelige boliger

4.

 Orientering om etablering af samarbejde mellem Nyborg Kommune og Mobilteamet i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense

5.

 Orientering om etablering af samarbejde mellem Nyborg Kommune og Psykiatrisk Afdeling Svendborg

6.

 Forslag til mødekalender 2021

7.

 Referat fra Handicaprådsmøde 3. september 2020

8.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

9.

 Kommende punkter

Lukket punkt

10.

 Forslag til sammenlægning af botilbud (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser)

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ungesundhedsprofil "Unges sundhed 2019"

2.

 Budgetønske vedr. etablering og drift af beskyttet beskæftigelse i ordinære virksomheder

3.

 Henvendelse fra Tilsynet vedr. brug af private konsulenter på det sociale område

4.

 Nye kvalitetsstandarder for hhv. borgers udpegning af hjemmehjælp (§ 94) og kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 95)

5.

 Danmarkskortet over omgørelsesprocenter 2019

6.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

7.

 Status på COVID-19-situationen og håndteringen inden for social- og familieområdet

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Carlsminde Kollegiet (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser)

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Oplæg til drøftelse om etablering af ny uddannelsesinstitution

2.

 Forslag til sammenlægning af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Familiehuset

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde med Udsatterådet

2.

 Orientering om ansættelse af ny socialchef

3.

 Ansættelse af idrætskoordinator

4.

 Anden orientering om forebyggelse og indsats vedrørende vold i nære relationer

5.

 Orientering om børnefaglige undersøgelser

6.

 Opfølgning på børne- og ungepolitik 2019-2023

7.

 Udmøntning af handicappolitik 2020-2023

8.

 Kvalitetsstandard for social behandling af forbrug af stoffer

9.

 Kommissorium for Hygiejneorganisation

10.

 Status vedr. udlevering af sterilt injektionsudstyr

11.

 Status vedr. Nyborg Kommunes hjemløseindsats

12.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2020

13.

 Budgetønske til udvidelse af Afdelingen for Børn og Familie

14.

 Referat udsatterådsmøde 3. juni 2020

15.

 Referat handicaprådsmøde 11. juni 2020

16.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og adminsitration

17.

 Kommende punkter

Lukket punkt

18.

 Revisitering af socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser i udvalget)

Lukket punkt

19.

 Orientering om ændringer i procedurer vedr. madlavning på botilbud - lukket af hensyn til personfølsomme oplysninger

Lukket punkt

20.

 Meddelelser

    Til top