Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Familieudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

29/11 8/11 11/10

  Sep - Aug - Jul

20/9 30/8 9/8

  Jun - Maj - Apr

31/5 3/5 12/4

  Mar - Feb - Jan

1/3 1/2 11/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Helhedsorienteret familieindsats

2.

 Forebyggelse og tidlig indsats af psykisk mistrivsel hos børn og unge

3.

 Opfølgning på orientering om tilsyn på Socialafdelingens tilbud i 2020

4.

 Status på beskyttet beskæftigelse

5.

 Referat fra handicaprådsmøde 11. november 2021

6.

 Referat fra Udsatterådsmøde 18. november 2021

7.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Meddelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Anmodning om accept af midlertidig suspendering af venteliste i AB Holmegaardens afdeling 6

2.

 Anmodning om accept af midlertidig suspendering af venteliste i AB Holmegaardens afdeling 4

3.

 Temadrøftelse vedrørende udvikling af socialpsykiatrien

4.

 Opfølgning på kompetenceudvikling vedr. senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

5.

 Inkluderende boformer

6.

 Opfølgning på besøg på Mandecentret Fyn

7.

 Sundhedsberedskabsplan 2022-2025

8.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2021

9.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

10.

 Kommende punkter

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Besøg på Mandecentret Fyn

2.

 Udmøntning af stimulipakke til oplevelsesindustrien

3.

 Orientering om tilsyn på Socialafdelingens tilbud i 2020

4.

 Meddelelser fra formand, Udvalgsmedlemmer og administration

5.

 Kommende punkter

Lukket punkt

6.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde med Handicaprådet

2.

 Godkendelse af spørgeguide til tilfredshedsundersøgelse

3.

 Navngivning af ny uddannelsesinstitution

4.

 Utilsigtede hændelser (UTH) på socialområdet 2020

5.

 Magtanvendelser i 2020 inden for socialområdet - voksne samt børn og unge

6.

 Høring - Udkast til anbefaling til strategi for Nyborg Kommune som social ansvarlig arbejdsplads

7.

 Referater fra handicaprådsmøder 19. august og 9. september

8.

 Referat fra Udsatterådsmøde 26. august 2021

9.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administrationen

10.

 Kommende punkter

Lukket punkt

11.

 Handleplan for børnehandicap (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser)

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde med Udsatterådet

2.

 Opfølgning på besøg i Horsens Kommune vedr. beskyttet beskæftigelse

3.

 Aftale om sommer- og erhvervspakken 2021

4.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021

5.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og adminsitration

6.

 Kommende punkter

Lukket punkt

7.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Model til styrkelse af anbragte børn og unges læring og trivsel

2.

 Kompetencebeskrivelse og delegationsplan for ny uddannelsesinstitution

3.

 Kvalitetsstandard ledsagelse

4.

 Danmarkskortet og anden statistik over klager til Ankestyrelsen vedr. afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2020

5.

 Tilfredshedsundersøgelse, udkast til spørgeguide

6.

 Nye lokaler til Værestedet Huset

7.

 Navngivning af ny uddannelsesinstitution

8.

 Punkter til dagsorden til dialogmøde med Udsatterådet 30. august 2021

9.

 Punkter til dagsorden til dialogmøde med Handicaprådet 20. september 2021

10.

 Orientering om KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2021

11.

 Orientering: referat af handicaprådsmøde 27. maj 2021

12.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

13.

 Kommende punkter

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udvidelse af samarbejdet med TUBA vedr. unge opvokset i familier med misbrug

2.

 Status på socialpsykiatrien

3.

 Udmøntning af budget 2021 vedr. beskyttet beskæftigelse

4.

 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi - Mobilitetsområdet

5.

 Orientering om tildelingskriterier

6.

 Orientering om forventet tidsplan for tilfredshedsundersøgelse

7.

 Orientering om klippekort til ekstra ledsagelse

8.

 Orientering om idrætsindsatsen

9.

 Orientering: referater fra udsatterådsmøde 29. april og 20. maj 2021

10.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Evaluering af samarbejdet med børne- og ungepsykiatrien

2.

 Evaluering af samarbejdet med voksenpsykiatrien i Svendborg

3.

 Status på Socialtandplejen

4.

 Status på udlevering af sterilt injektionsudstyr

5.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021

6.

 Orientering: Referat fra handicaprådsmøde 22. april 2021

7.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Brugerundersøgelse på handicapområdet (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

10.

 Fremtidig anvendelse af boligerne i Øksendrup (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser)

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på udsattepolitikken

2.

 Orientering om indsats for børn og unge, der bor i familier med psykisk sygdom

3.

 Inspirationsbesøg vedrørende beskyttet beskæftigelse i ordinære virksomheder

4.

 Udsatterådets årsrapport 2020

5.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

6.

 Kommende punkter

Lukket punkt

7.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om ny kompetenceplan for Myndighed

2.

 Boliger til husvilde

3.

 Orientering om yderligere forebyggende opsporing og tiltag ved vold

4.

 Forslag fra liste F: Tilfredshedsundersøgelse af kommunens hjælp til mennesker med handicap

5.

 Årsregnskab for 2020 for Fælleslegatet for værdige trængende i Nyborg Kommune

6.

 Årsregnskab for 2020 for Mølleejer Jens Christian Jespersens legat

7.

 Godkendelse af Handicaprådets årsberetning

8.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

9.

 Kommende punkter

Lukket punkt

10.

 Fremtidig anvendelse af boligerne i Øksendrup (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser)

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på børne- og ungepolitikken og dagtilbuds- og skolepolitikken

2.

 Ansættelse af socialsygeplejerske på Rusmiddelcentret

3.

 Projekt vedr. borgere med senfølger efter seksuelle overgreb

4.

 Orientering om covid-19 på det sociale område

5.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

6.

 Kommende punkter

Lukket punkt

7.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på arbejdet med den boligsociale helhedsplan - 2018-2022

2.

 Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022

3.

 Godkendelse af 3 centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

4.

 Orientering om anbragte børn og unges skolegang og læring

5.

 Orientering om status vedrørende socialtandpleje

6.

 Orientering om projektbeskrivelse for Idrætsprojektet

7.

 Redegørelse for sag om brug af konsulentfirma på det sociale område

8.

 Orientering om Covid-19 på det sociale område

9.

 Orientering: Referat fra udsatterådsmøde 26. november 2020

10.

 Orientering: referat fra handicaprådsmøde 12. november 2020

11.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

12.

 Kommende punkter

Lukket punkt

13.

 Botilbud Øksendrup (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser)

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

    Til top