Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Familieudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

1/3

  Februar

1/2

  Januar

11/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om ny kompetenceplan for Myndighed

2.

 Boliger til husvilde

3.

 Orientering om yderligere forebyggende opsporing og tiltag ved vold

4.

 Forslag fra liste F: Tilfredshedsundersøgelse af kommunens hjælp til mennesker med handicap

5.

 Årsregnskab for 2020 for Fælleslegatet for værdige trængende i Nyborg Kommune

6.

 Årsregnskab for 2020 for Mølleejer Jens Christian Jespersens legat

7.

 Godkendelse af Handicaprådets årsberetning

8.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

9.

 Kommende punkter

Lukket punkt

10.

 Fremtidig anvendelse af boligerne i Øksendrup (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser)

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på børne- og ungepolitikken og dagtilbuds- og skolepolitikken

2.

 Ansættelse af socialsygeplejerske på Rusmiddelcentret

3.

 Projekt vedr. borgere med senfølger efter seksuelle overgreb

4.

 Orientering om covid-19 på det sociale område

5.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

6.

 Kommende punkter

Lukket punkt

7.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på arbejdet med den boligsociale helhedsplan - 2018-2022

2.

 Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022

3.

 Godkendelse af 3 centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

4.

 Orientering om anbragte børn og unges skolegang og læring

5.

 Orientering om status vedrørende socialtandpleje

6.

 Orientering om projektbeskrivelse for Idrætsprojektet

7.

 Redegørelse for sag om brug af konsulentfirma på det sociale område

8.

 Orientering om Covid-19 på det sociale område

9.

 Orientering: Referat fra udsatterådsmøde 26. november 2020

10.

 Orientering: referat fra handicaprådsmøde 12. november 2020

11.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

12.

 Kommende punkter

Lukket punkt

13.

 Botilbud Øksendrup (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser)

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

    Til top