Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Familieudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

31/5 3/5

  April

12/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udvidelse af samarbejdet med TUBA vedr. unge opvokset i familier med misbrug

2.

 Status på socialpsykiatrien

3.

 Udmøntning af budget 2021 vedr. beskyttet beskæftigelse

4.

 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi - Mobilitetsområdet

5.

 Orientering om tildelingskriterier

6.

 Orientering om forventet tidsplan for tilfredshedsundersøgelse

7.

 Orientering om klippekort til ekstra ledsagelse

8.

 Orientering om idrætsindsatsen

9.

 Orientering: referater fra udsatterådsmøde 29. april og 20. maj 2021

10.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Evaluering af samarbejdet med børne- og ungepsykiatrien

2.

 Evaluering af samarbejdet med voksenpsykiatrien i Svendborg

3.

 Status på Socialtandplejen

4.

 Status på udlevering af sterilt injektionsudstyr

5.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021

6.

 Orientering: Referat fra handicaprådsmøde 22. april 2021

7.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Brugerundersøgelse på handicapområdet (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

10.

 Fremtidig anvendelse af boligerne i Øksendrup (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser)

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på udsattepolitikken

2.

 Orientering om indsats for børn og unge, der bor i familier med psykisk sygdom

3.

 Inspirationsbesøg vedrørende beskyttet beskæftigelse i ordinære virksomheder

4.

 Udsatterådets årsrapport 2020

5.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

6.

 Kommende punkter

Lukket punkt

7.

 Meddelelser

    Til top