Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Beskæftigelsesudvalg)

Mødeoversigt: Beskæftigelsesudvalg

Oversigt for perioden: 01/01/2015 - 31/12/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

30/11 19/10

  Sep - Aug - Jul

14/9 10/8

  Jun - Maj - Apr

18/5 13/4

  Mar - Feb - Jan

2/3 2/2 12/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ankestyrelsenes praksisundersøgelse om sanktioner

2.

 Etablering af integrationsråd i Nyborg Kommune.

3.

 Svar fra Undervisningsministeren ang. EGU

4.

 Udlændingekvoter 2016

5.

 Nyt dagpengesystem

6.

 Landsdækkende kampagne ang. Jobservice Danmark

7.

 Nøgletal mm fra RAR Fyn

8.

 Statusrapport oktober 2015

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Beskæftigelsesplan 2016

2.

 Brev til ministeren ang. EGU

3.

 Kontantydelse

4.

 VITAS

5.

 Jobservice Danmark

6.

 Statusrapport september 2015

7.

 Mødeplan 2016

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 EGU

2.

 Ny refusionsreform

3.

 Ny integrationsydelse

4.

 Statusrapport august 2015

5.

 Opgørelser fra Ankestyrelsen - årsstatistik 2014

6.

 Kommende tiltag på beskæftigelsesområdet

7.

 Beskæftigelsesplan 2016

8.

 Drøftelse af det tekniske budget 2016

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 EGU

2.

 Veteran-projekt

3.

 Beskæftigelsesplan 2016

4.

 Nøgletal mm fra RAR Fyn

5.

 Statusrapporter juli 2015

6.

 Opgørelser fra Ankestyrelsen 1. kvartal 2015

7.

 Høringssvar - Serviceniveau og modtageplan

8.

 Sundhedsberedskabsplan 2014-2017

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Tietgen - Klar til Start

2.

 Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer - Fælles løsninger

3.

 Statusrapporter april 2015

4.

 Virksomhedscentre

5.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2015

6.

 Økonomi mm ifm brug af EGU

7.

 Meddelelser

Lukket punkt

8.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Besøg fra Arbejdstilsynet i Jobcentret 2015

2.

 Proces for udmøntning af rammen til effektiviseringer og besparelser i Jobcentret.

3.

 Plan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2016

4.

 Statusrapporter marts 2015

5.

 Sagsbehandlingsfrister i Nyborg Kommune

6.

 Ressourceforløb og Ledighedsydelse

7.

 Kontur 2014 vedrørende Nyborg Kommune

8.

 Orientering - Opgørelser fra Ankestyrelsen 4. kvatal 2014

9.

 Ankestyrelsens statistikker 2014

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Fast track ressourcestærke flygtninge

2.

 Evaluering af Projekt KLAR Nyborgværkstedet

3.

 Jobcentrets service ift vikarbureauers

4.

 Statusrapport januar 2015

5.

 Meddelelser

Lukket punkt

6.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Unge-indsatsen i Nyborg Kommune

2.

 KL's og regeringens procedure for fordeling af flygtninge i 2015

3.

 Orientering - Procedure ifm. førtidspensionister der ønsker fleksjob

4.

 Meddelelser

Lukket punkt

5.

 Orientering - Seniorjob

Lukket punkt

6.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Reform af beskæftigelsesindsatsen

2.

 Kvantitative mål i Beskæftigelsesplan 2015

3.

 Ansøgning til Effektiviseringspuljen

4.

 Orientering - BDO-målopfyldelse for hele 2014

5.

 Orientering - Tilsagn om satspuljemidler

6.

 Orientering - Statusrapport december 2014

7.

 Orientering - Opgørelser fra Ankestyrelsen 3. kvartal 2014

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

    Til top