Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Beskæftigelsesudvalg)

Mødeoversigt: Beskæftigelsesudvalg

Oversigt for perioden: 01/01/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

4/12 13/11

  Sep - Aug - Jul

25/9 4/9 14/8

  Jun - Maj - Apr

6/6 8/5 3/4

  Mar - Feb - Jan

6/3 6/2 9/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Opfølgning på jobCAMP 2017

2.

 Statistik og nøgletal på Beskæftigelsesområdet - 3. kvartal 2017

3.

 Status på handleplan for Budgetforlig 2017

4.

 Status på kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen

5.

 Opgørelser fra Ankestyrelsen 2. kvartal 2017

6.

 Status på STAR-projekter

7.

 Status på analyse af indvandre- og flygtningerkvinder

8.

 Udspil til forenkling på Beskæftigelsesområdet

9.

 Proces for valg af nyt Integrationsråd

10.

 Politisk høring af forslag til "Strategi FYN 2018-21"

11.

 Elderlearn - lær dansk

12.

 Meddelelser

13.

 Kommende punkter

Lukket punkt

14.

 Lukkede meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Revideret Integrationsstrategi - Opfølgning på høring

2.

 Opfølgning på inspirationstur til Tyskland

3.

 Orientering om politisk aftale om FGU

4.

 Opfølgning på Jobcamp 2017

5.

 Handleplan for budgetforlig på beskæftigelsesområdet

6.

 Beskæftigelsesplan 2018 - opfølgning

7.

 Orientering om LO's jobcenterindeks

8.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2017

9.

 Orientering om Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering og Sund Ungdom

10.

 Udkast til sundhedsberedskabsplan

11.

 Meddelelser

12.

 Kommende punkter

Lukket punkt

13.

 Lukkede meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om fleksmatch

2.

 Beskæftigelsesplan 2018

3.

 Status på Lægesamarbejdet

4.

 Orientering om seniorførtidspension

Lukket punkt

5.

 Bilag til punkt om Orientering om seniorførtidspension

6.

 KL's JobCamp 2017

7.

 Orientering om igangværende projekter på dagpengeområdet

8.

 Orientering om evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob

9.

 Årsstatistik fra Ankestyrelsen 2016

10.

 Meddelelser

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 Lukkede meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen

2.

 Orientering om virksomhedsservice og virksomhedscentre

3.

 Ændringer i lov om danskuddannelse på integrationsområdet

4.

 Jobcentrets ledelsesinformation for 2. kvartal 2017

5.

 Status på reformer og indsatser i RAR-Fyn

6.

 Analyse af borgere på tværs af afdelinger

7.

 Meddelelser

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Lukkede meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udvalgsbesøg på Jobcentret

2.

 Revideret Integrationsstrategi - Nyborg Kommune

3.

 Inspirationstur vedr. Beskæftigelses- og Integrationsområdet

4.

 Borgerrejse gennem Jobcentret

5.

 Undervisningstilbud fra Nyborg Gymnasium til folkeskolerne i Nyborg Kommune

6.

 Opfølgning på foreløbig drøftelse af budget 2018 i Beskæftigelsesudvalget

7.

 Projekt KLAR Nyborgværkstedet

8.

 KL's Social- og Sundhedspolitisk forum 2017

9.

 Opgørelser fra Ankestyrelsen 1. kvartal 2017

10.

 Åbning af praktikpladsen Nyborg

11.

 Meddelelser

12.

 Kommende punkter

Lukket punkt

13.

 Lukkede meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Opgørelser fra Ankestyrelsen 4. kvartal 2016

2.

 Evaluering af Frivillighedspolitikken 2013-16

3.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2017

4.

 Anmodning fra AB Sprotoften om dispensation for tildeling af hver 4. ledige bolig i Afdeling 1

5.

 Åben Virksomhed

6.

 Status på handleplanen for Beskæftiglesesplan 2017

7.

 Status på handleplan for Budgetforliget

8.

 Projekt Tid til andre - et socialt frivillighedskorps

9.

 Orientering om ansøgning om bord-bænkesæt, blomsterkummer og skraldespande i landsbyerne

10.

 Udsatterådets henvendelse til Social- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Udsatterådets anbef. ifm. hjemløshed i NK

Lukket punkt

11.

 Udsatterådets henvendelse til Social- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget

12.

 Analyse af invandre- og flygtningekvinder

13.

 Ankestyrelsens praksisundersøgelde omkring sanktioner samt Rådighedstilsyn for 3. kvartal 2016 fra STAR

14.

 Meddelelser

Lukket punkt

15.

 Lukkede meddelelser

Lukket punkt

16.

 Kommende punkter

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Opfølgning på ny dagpengereform

2.

 Orientering om styrket fokus på målrettet opkvalificering

3.

 Foreløbig drøftelse af budget 2018 i fagudvalg og samarbejdsudvalg

4.

 Jobcentrets ledelsesinformation

5.

 Status på reformer og indsatser i RAR-Fyn

6.

 Erhversmentorkorps - Orientering om partnerskabsaftale

7.

 BEU - Orientering om henvendelse vedr. kontanthjælpsloft og 225 timers regel

8.

 Anmodning fra AB Sprotoften om dispensation for tildeling af hver 4. ledige bolig i Afdeling 1

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Lukkede meddelelser

Lukket punkt

11.

 Kommende punkter

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udvalgsbesøg på Jobcentret

2.

 Parkeringskontrol

3.

 Meddelelser

Lukket punkt

4.

 Lukkede meddelelser

Lukket punkt

5.

 Kommende punkter

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Organisering af nyttindsats

2.

 Status på reformer og indsatser i RAR Fyn

3.

 Jobreform fase I - 225-timers reglen og kontanthjælpsloftet

4.

 Unge i Nyborg Kommune der ikke er vurderet uddannelsesparate

5.

 Radikalisering, Socialafdelingen

6.

 Studietur til Tyskland

7.

 Meddelelser

Lukket punkt

8.

 Lukkede meddelelser

Lukket punkt

9.

 Kommende punkter - 2017

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Orientering om borgersag

2.

 Samarbejde mellem jobcentret og lægerne i Nyborg Kommune

3.

 Puljeprojekter i Jobcenter Nyborg

4.

 Jobcentrets ledelsesinformation

5.

 Oplæg til udvalgsbesøg på Jobcentret

6.

 Meddelelser

Lukket punkt

7.

 Lukkede meddelelser

Lukket punkt

8.

 Kommende punkter

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Opfølgning på Fast-track på sygedagpengeområdet

2.

 Handleplan til Beskæftigelsesplan 2017

3.

 Jobcentrets handleplan for Virksomhedsservicestrategi

4.

 Status på reformer og indsats i RAR Fyn

5.

 Anmodning fra AB Sprotoften om dispensation for tildeling af hver 4. ledige bolig i Afdeling 1

6.

 Jobcentrets ledelsesinformation

7.

 Førtidspensionister i arbejde

8.

 Orientering om etablering af praktikpladskontor

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Kommende punkter

    Til top