Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Beskæftigelsesudvalg)

Mødeoversigt: Beskæftigelsesudvalg

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

3/12 12/11 22/10

  Sep - Aug - Jul

24/9 3/9 13/8

  Jun - Maj - Apr

25/6 11/6 7/5 9/4

  Mar - Feb - Jan

5/3 5/2 8/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forslag om en sammenhængende kommunal ungeenhed

2.

 Godkendelse af ansøgning - Integrations- og Beskæftigelsesambassadør

3.

 Opfølgning på KL Jobcamp18

4.

 Opfølgning på inspirationstur til Jammerbugt Kommune

5.

 Orientering om sundhedsprojekt "NY KURS"

6.

 Benchmarkanalyse november 2018

7.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Henvendelse til Beskæftigelsesudvalget fra Gunnar J. Jensen

Lukket punkt

10.

 Lukkede meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budgetaftale 2018-20 - anvendelse af tolke i integrationsindsatsen

2.

 Beskæftigelsesplan 2019

3.

 Opfølgning på inspirationstur til Jammerbugt

4.

 Opfølgning på KL Jobcamp 2018

5.

 Statistik og nøgletal på beskæftigelsesområdet

6.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2018

7.

 Nyt fra Integrationsrådet

8.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

9.

 Kommende punkter

Lukket punkt

10.

 Lukkede meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på kontanthjælpsloftet

2.

 Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

3.

 Opfølgning på KL Integrationstræf 2018

4.

 Opfølgning på RAR-Fyns Beskæftigelseskonference

5.

 DI's Lokalt Erhvervsklima 2018

6.

 Status på pilotprojekter for unge, skoleåret 2018/2019

7.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Lukkede meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på integrationsindsatsen 2015-2018

2.

 Nyt fra Integrationsrådet

3.

 Beskæftigelsesplan 2019

4.

 Orientering om FGU - ForberendeGrundUddannelse

5.

 Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

6.

 Orientering om dialogmøde mellem Jobcenter Nyborg og Handicaprådet

7.

 Mødeplan 2019 - Beskæftigelsesudvalget

8.

 Meddelelser

9.

 Kommende punkter

Lukket punkt

10.

 Lukkede meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2018

2.

 Orientering om helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer

3.

 Opfølgning på indvielse af inspirationsvæg i jobcentret

4.

 Statistik og nøgletal på beskæftigelsesområdet 2. kvartal 2018

5.

 LO's jobcenterindeks 4. kvartal 2017

6.

 Tillægstilsagn - Projekt "Flere Skal Med"

7.

 Mødeplan 2019 for Beskæftigelsesudvalget

8.

 Meddelelser

9.

 Kommende punkter

Lukket punkt

10.

 Lukkede meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion til Beskæftigelsesområdet

2.

 Opfølgning på inspirationstur til Silkeborg Kommune

3.

 Evaluering af reform af førtidspension og fleksjob og orientering om lovændring vedr. førtidspension

4.

 Status på Byg Til Vækst

5.

 Sagsbehandlingsfrister i Nyborg Kommune

6.

 Indvielse af inspirationsvæg i samarbejde mellem Jobcenter Nyborg og Byg til Vækst

7.

 KL jobCAMP18

8.

 Nyt fra Integrationsrådet

9.

 Høring af udkast til Kodeks for Bæredygtigt Byggeri i Nyborg Kommune

10.

 Meddelelser

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 Lukkede meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af formand

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Opsamling på brugertilfredshedsundersøgelse

2.

 Besøg af socialøkonomisk virksomhed

3.

 Inspirationstur til Silkeborg Kommune 25. juni 2018

4.

 Partnerskabsaftale med SUS Nyborg

5.

 Orientering om den aktuelle status på processen vedr. etablering af den Forberedende Grunduddannelse (FGU)

6.

 Pilotprojekter for unge i skoleåret 2018/19

7.

 Høringsudkast: SAMMEN om demens. Strategi for Nyborg Kommune som demensvenlig kommune

8.

 Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019

9.

 Jobformidling i Jobcenter Nyborg

10.

 Meddelelser

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 Lukkede meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion til Beskæftigelsesområdet

2.

 Foreløbig drøftelse af budget 2019 i fagudvalg og samarbejdsudvalg

3.

 Opfølgning på veteranpolitik

4.

 Statistik og nøgletal på beskæftigelsesområdet 1. kvartal 2018

5.

 Orientering om etablering af Forberedende Grunduddannelse (FGU)

6.

 Jobmesse 2018

7.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2018

8.

 Meddelelser

9.

 Kommende punkter

10.

 Lukkede meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion til Beskæftigelsesområdet

2.

 Orientering om socialøkonomiske virksomheder

3.

 Inspirationstur til Silkeborg vedr. socialøkonomiske virksomheder

4.

 Status på kontanthjælpsloftet

5.

 KL's jobCAMP 18

6.

 Meddelelser

7.

 Kommende punkter

Lukket punkt

8.

 Lukkede meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion til Beskæftigelsesområdet

2.

 Brugertilfredsundersøgelse med Jobcentret

3.

 Flere skal med

4.

 Godkendelse af boligsocial helhedsplan 2018-2022 for AB Sprotoften og Lejerbo - Johannesgården og Sofiegården i Nyborg

5.

 Mikrolån til ledige iværksættere

6.

 Høringsudkast: Frivillighedspolitik 2018-21 - Hånd i hånd med frivilligheden

7.

 Orientering om politisk aftale om FGU

8.

 Meddelelser

9.

 Kommende punkter

Lukket punkt

10.

 Medlemmer til Integrationsrådet

Lukket punkt

11.

 Lukkede meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion til beskæftigelsesområdet

2.

 RAR Fyn's anbefalinger for anvendelse af nytteindsats

3.

 Statistik og nøgletal på beskæftigelsesområdet 4. kvartal 2017

4.

 Ændringer i Integrationsrådets forretningsorden samt tidsplan for valg nyt Integrationsråd

5.

 Offentlig høring af friluftsstrategi

6.

 Rapport fra Dansk Arbejdsgiverforening: Hvordan er det gået i Nyborg siden sidste kommunalvalg?

7.

 Meddelelser

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Lukkede meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion til beskæftigelsesområdet

2.

 Nøgletal for beskæftigelsesområdet - 3. kvartal 2017

3.

 Status på Byg til Vækst

4.

 Status på ungeenheden

5.

 Proces for valg af nyt Integrationsråd

6.

 Vedtægter for "Det Interkulturelle Hus"

7.

 Mødekalender 2018

8.

 Meddelelser

9.

 Kommende punkter

Lukket punkt

10.

 Lukkede meddelelser

    Til top