Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Beskæftigelsesudvalg)

Mødeoversigt: Beskæftigelsesudvalg

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

2/12 11/11 21/10

  Sep - Aug - Jul

23/9 2/9 12/8

  Jun - Maj - Apr

3/6 6/5 8/4

  Mar - Feb - Jan

4/3 4/2 7/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Opfølgning på KL Jobcamp 2019

2.

 KL initiativ - fortæl den gode historie om jobcentrene

3.

 Kommunikation

4.

 Orientering om den forenklet beskæftigelsesindsats i praksis

5.

 Orientering om rådighedstilsyn i forbindelse med jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning

6.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administation

7.

 Kommende punkter

Lukket punkt

8.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ændret praksis i arbejdet vedrørende indsats for borgere i ressourceforløb

2.

 Nyborg Kommunes Beskæftigelsesplan 2020

3.

 Orientering om Uddannelsesmessen 2019

4.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2019

5.

 Borgersurvey i forhold til iværksatte indsatser i Jobcenter Nyborg

6.

 Høring af forslag til Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune samt forslag til etablering af Biblioteksråd

7.

 Beskæftigelsesministeriets benchmarkliste oktober 2019

8.

 Orientering fra Formand, Udvalgsmedlemmer og administration

9.

 Kommende punkter

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Opfølgning på jobmesse 2019

2.

 RAR Fyn - Benchmarkanalyse og nøgletal på beskæftigelsesområdet

3.

 Orientering om status på regeringens 10 mål for social mobilitet

4.

 Orientering om udvidelse af jobrotationsordningen

5.

 Orientering om forsøg med mere ansvar til a-kasser

6.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administation

7.

 Kommende punkter

Lukket punkt

8.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status for forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

2.

 Høring af handicappolitik 2020-2024

3.

 Statistik over klager til Ankestyrelsen 2019 over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet

4.

 Samarbejdsaftale med lokale virksomheder inden for industri og gartneri

5.

 Samarbejdsaftale med Salling Group om rekruttering

6.

 Virksomhedspraktik til særligt udsatte unge under 18 år - LAB § 75 c

7.

 Ledighedstal i Nyborg juli 2019

8.

 Orientering om rekruttering via Jobcenter Nyborg

9.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

10.

 Kommende punkter

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Flygtningeandel 2020

2.

 Nøgletal fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn (RAR Fyn)

3.

 Status på Powerjobsøgerne

4.

 Status på brancherettede indsatser

5.

 Orientering vedrørende Jobcenter Nyborgs organisering

6.

 Status vedrørende projektet Flere skal med

7.

 Status på den sammenhængende ungeindsats

8.

 Høring af Strategi for Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune

9.

 Sundhedsprofil for unge, 2019

10.

 Forslag til mødekalender 2020

11.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

12.

 Kommenende punkter

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2019

2.

 Foreløbig drøftelse af budget 2020 i fagudvalg m.v.

3.

 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2019

4.

 Kompetenceudviklingsforløb i Jobcenter Nyborg v konsulenthuset Marselisborg

5.

 Status pr. 01.08. 2019 på veteranindsatser fra Jobcenter Nyborg

6.

 Borgersurvey i forhold til iværksatte indsatser i Jobcenter Nyborg

7.

 Temadag 02. september 2019 for Integrationsrådet og Uddannelsesrådet

8.

 Udpegning af repræsentant fra Beskæftigelsesudvalget til Udviklingsrådet i Nyborg Kommune

9.

 Orientering om personalesituationen i Jobcenter Nyborg medio 2019

10.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indsats for jøbsøgende fra jobsøgningsnetværkene Svendborg erhverv og Powerjobsøgerne

2.

 Virksomhedernes opfattelse af Jobcenter Nyborg som samarbejdspartner - miniundersøgelse v/ Marselisborg Consulting

3.

 Fokusrevision om mentorstøtte

4.

 Fastsættelse af serviceniveau og retningslinjer for godtgørelse af udgifter til befordring ved deltagelse i jobsamtaler iht. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 7

5.

 Fastsættelse af serviceniveau og retningslinjer for godtgørelse af udgifter ved deltagelse i aktivering iht. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 83

6.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

7.

 Kommende punkter

Lukket punkt

8.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udviklingen på arbejdsmarkedet samt status på resultater og indsats i jobcentre marts 2019

2.

 Procedure for åbne og lukkede punkter

3.

 Klar til fremtidens job - opfølgning på Disruptionsudvalgets arbejde

4.

 Fokusrevision om tegnsprogsbevillinger

5.

 Status på kontakthjælpsloftet

6.

 Samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter

7.

 Opfølgning på lovændringer på integrationsområdet

8.

 Opfølgning på integrationsambassadørprojekt

9.

 Høringsudkast: Sammen om at fremme fællesskaber - Strategi mod ensomhed 2019-21

10.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019

11.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

12.

 Kommende punkter

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kontrolgruppens arbejde

2.

 UUO samarbejdsaftalen

3.

 Handicappolitik 2020 - 2024

4.

 Lovændringer på integrationsområdet

5.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

6.

 Kommende punkter

Lukket punkt

7.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Høring af børne- og ungepolitikken og dagtilbuds- og skolepolitikken 2019-2023

2.

 Statistik og nøgletal på beskæftigelsesområdet

3.

 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål 2020

4.

 Spørgsmål fra udvalget vedrørende tolkebistand

5.

 Spørgsmål fra udvalget vedrørende repatriering

6.

 Spørgsmål fra udvalget vedr. pensioner til borgere med anden herkomst end dansk

7.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Høring af regionale positivlister

2.

 Brancherettet forløb - social- og sundhedsområdet

3.

 Status på kvoteflygtninge og familliesammenførte

4.

 Socialt frikort 2019-2020

5.

 Status på projekt Tid til Andre

6.

 Opfølgning på evaluering af reform af førtidspension og fleksjob

7.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Socialt ansvarlige virksomheder i Nyborg Kommune

2.

 Omlægning af virksomhedscentre

3.

 Høring vedr. Udsattepolitik 2018-2022

4.

 Strategi for Jobcenter Nyborg i 2019

5.

 Udspil på handicapområdet

6.

 Spørgsmål fra Handicaprådet

7.

 Benchmarking af jobcentrene - VIVE

8.

 Orientering om satspuljeaftaler inden for Socialafdelingens område

9.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

10.

 Kommende punkter

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

    Til top