Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Beskæftigelsesudvalg)

Mødeoversigt: Beskæftigelsesudvalg

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/03/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

4/3

  Februar

4/2

  Januar

7/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Høring af børne- og ungepolitikken og dagtilbuds- og skolepolitikken 2019-2023

2.

 Statistik og nøgletal på beskæftigelsesområdet

3.

 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål 2020

4.

 Spørgsmål fra udvalget vedrørende tolkebistand

5.

 Spørgsmål fra udvalget vedrørende repatriering

6.

 Spørgsmål fra udvalget vedr. pensioner til borgere med anden herkomst end dansk

7.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Høring af regionale positivlister

2.

 Brancherettet forløb - social- og sundhedsområdet

3.

 Status på kvoteflygtninge og familliesammenførte

4.

 Socialt frikort 2019-2020

5.

 Status på projekt Tid til Andre

6.

 Opfølgning på evaluering af reform af førtidspension og fleksjob

7.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Socialt ansvarlige virksomheder i Nyborg Kommune

2.

 Omlægning af virksomhedscentre

3.

 Høring vedr. Udsattepolitik 2018-2022

4.

 Strategi for Jobcenter Nyborg i 2019

5.

 Udspil på handicapområdet

6.

 Spørgsmål fra Handicaprådet

7.

 Benchmarking af jobcentrene - VIVE

8.

 Orientering om satspuljeaftaler inden for Socialafdelingens område

9.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

10.

 Kommende punkter

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

    Til top