Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Beskæftigelsesudvalg)

Mødeoversigt: Beskæftigelsesudvalg

Oversigt for perioden: 01/07/2019 - 30/09/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

23/9 2/9

  August

12/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status for forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

2.

 Høring af handicappolitik 2020-2024

3.

 Statistik over klager til Ankestyrelsen 2019 over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet

4.

 Samarbejdsaftale med lokale virksomheder inden for industri og gartneri

5.

 Samarbejdsaftale med Salling Group om rekruttering

6.

 Virksomhedspraktik til særligt udsatte unge under 18 år - LAB § 75 c

7.

 Ledighedstal i Nyborg juli 2019

8.

 Orientering om rekruttering via Jobcenter Nyborg

9.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

10.

 Kommende punkter

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Flygtningeandel 2020

2.

 Nøgletal fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn (RAR Fyn)

3.

 Status på Powerjobsøgerne

4.

 Status på brancherettede indsatser

5.

 Orientering vedrørende Jobcenter Nyborgs organisering

6.

 Status vedrørende projektet Flere skal med

7.

 Status på den sammenhængende ungeindsats

8.

 Høring af Strategi for Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune

9.

 Sundhedsprofil for unge, 2019

10.

 Forslag til mødekalender 2020

11.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

12.

 Kommenende punkter

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2019

2.

 Foreløbig drøftelse af budget 2020 i fagudvalg m.v.

3.

 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2019

4.

 Kompetenceudviklingsforløb i Jobcenter Nyborg v konsulenthuset Marselisborg

5.

 Status pr. 01.08. 2019 på veteranindsatser fra Jobcenter Nyborg

6.

 Borgersurvey i forhold til iværksatte indsatser i Jobcenter Nyborg

7.

 Temadag 02. september 2019 for Integrationsrådet og Uddannelsesrådet

8.

 Udpegning af repræsentant fra Beskæftigelsesudvalget til Udviklingsrådet i Nyborg Kommune

9.

 Orientering om personalesituationen i Jobcenter Nyborg medio 2019

10.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

    Til top