Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Beskæftigelsesudvalg)

Mødeoversigt: Beskæftigelsesudvalg

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

30/11 9/11 19/10

  Sep - Aug - Jul

21/9 31/8 10/8

  Jun - Maj - Apr

25/5 27/4

  Mar - Feb - Jan

2/3 3/2 13/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Etablering af kommunal sprogskole

2.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

3.

 Kommende punkter

Lukket punkt

4.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Beskæftigelsesplan 2021

2.

 Ny praksis vedrørende sanktioner

3.

 Orientering om indsats for ledige akademiker

4.

 Orientering jobCAMP20

5.

 Genåbningsrapporten fra STAR

6.

 Orientering - Ansøgning til Projekt Røgfri sammen - et styrket rygestoptilbud til særlige målgrupper

7.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2020

8.

 Meddelelser formand, udvalgsmedlemmer og administration

9.

 Kommende punkter

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på handleplan med fokus på handicappede borgere

2.

 Status på sager om Ressourceforløb samt undersøgelse om ressourceforløb og jobafklaringsforløb offentliggjort

3.

 Opfølgning vedrørende Senior Pension og status herom med cases

4.

 Status på fleksjobpuljen

5.

 Fagbevægelsens Hovedorganisations Jobcenterindeks

6.

 Kommunekvoter for 2021

7.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ungesundhedsprofil "Unges sundhed 2019"

2.

 Status på sager om sygedagpenge

3.

 Corona-erfaringer - Undersøgelse af borgernes kontakt med jobcentrene under nedlukningen

4.

 Status på frivillige mentorer på beskæftigelsesområdet

5.

 Orientering om etablering af samarbejde mellem Nyborg Kommune og Psykiatrisk Afdeling Svendborg

6.

 Forslag til mødekalender 2021

7.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Besøg ved Refsvindinge natur- og kulturcenter

2.

 Rapportering vedrørende ledige under corona

3.

 Kommissorium for Hygiejneorganisation

4.

 Beskæftigelsesudvalgets eventuelle deltagelse på KLs JobCamp 2020

5.

 Status vedr. Nyborg Kommunes hjemløseindsats

6.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

7.

 Kommende punkter

Lukket punkt

8.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om ansættelse af ny beskæftigelseschef

2.

 Forslag til politik for grøn omstilling i høring i Beskæftigelsesudvalget

3.

 Orientering om opkvalificeringudspil: Ret til at uddanne sig til 10 procent over dagpengesatsen

4.

 Orientering om ændret strategi for virksomhedskontakt

5.

 Orientering om trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)

6.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2020

7.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og adminsitration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Opfølgning på temamøde om integration

2.

 Orientering - Håndtering af COVID19/Corona-krisen indenfor beskæftigelsesområdet

3.

 Nyborg Kommune som socialt ansvarlig arbejdsplads - Kommissorium for styregruppe

4.

 Drøftelse af Strategi 2021 - Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum

5.

 Høring - Udkast til Nyborg Kommunes kommende ungepolitik "Ung i Nyborg" - HØRINGSFRIST den 1. juni 2020

6.

 Ugentlig opgørelse til Beskæftigelsesudvalget

7.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering - Håndtering af COVID19/Corona-krisen indenfor beskæftigelsesområdet

2.

 Ressourcekrævende borgere

3.

 Orientering vedrørende målingen Jobcenterindblik

4.

 Handleplan for udmøntning af budgetforlig 2020-2023

5.

 Opfølgning på Beskæftigelsesplan

6.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

7.

 Kommende punkter

8.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2020

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Strategi og ressourcerfordeling i Jobcenter Nyborg

2.

 Opfølgning på kompetenceudviklingsforløb om den borger- og virksomhedsrettede indsats

3.

 Temamøde om integration 2. marts 2020 kl. 12.00 - 14.00

4.

 Evaluering af temamøde om integration

5.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administtration

6.

 Kommende punkter

Lukket punkt

7.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Opfølgning på sundhedsprogrammet NY KURS

2.

 Orientering om Senior Pension

3.

 Orientering om skærpet tilsyn

4.

 Status på socialt frikort

5.

 Sagsbehandlingsfrister på Beskæftigelsesudvalgets område

6.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

7.

 Kommende punkter

Lukket punkt

8.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Præsentation af ny leder i Ungeenheden

2.

 Høring af forslag til Musikpolitik i Nyborg Kommune

3.

 Orientering om forlængelse af Ungeprojekt Refsvindinge Natur- og Kulturcenter

4.

 Orientering om aftale med Læringsbevis.dk

5.

 Orientering om tilføjelse i Beskæftigelsesplanen

6.

 Orientering om pjece fra Dansk Arbejdsgiverforening

7.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer, administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

    Til top