Dagsordener og referater  
Log påLog på
Du er ikke logget på

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Fritidsudvalget)

Mødeoversigt: Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2021 - 30/09/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

21/9

  August

31/8 10/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Nyborg Voldspil vedr. benyttelse af Landmanden

2.

 Kunstgræsbane i Vindinge - evt. etablering af forsinkelsebassin eller gruslag/stenfaskine ved tilslutning til kloaksystem - estimerede anlægsomkostninger

3.

 Spillestedet FARMEN - ansøgning om tilskud til honorarer i 2022

4.

 Teatret CommediAparte - ansøgning om tilskud til teaterforestillingen "Patriarkernes Bjerg" i 2022

5.

 Ørbæk Tennisklub henvender sig vedr. tilkendegivelse af tilskud til 2 Padelbaner ved Ørbæk Midtpunkt

6.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

7.

 Kommende punkter

Lukket punkt

8.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ansøgning fra Nyborg Klatreklub om yderlig tilskud til byggesagsomkostninger i forbindelse med etablering af klatrefacilitet

2.

 Idræts- og Kultur puljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder i 2021

3.

 Ansøgning fra tennisklubberne i Aunslev, Ullerslev og Ørbæk om forårsklargøring af udendørs tennisbaner

4.

 Ansøgning fra Musikklubben Lytteriet om tilskud til deres virke i 2022

5.

 Henvendelse fra Nyborg Rideklub om hjælp til udendørs ridebane og faskine

Lukket punkt

6.

 Bilag til punkt vedr. henvendelse fra Nyborg Rideklub om hjælp til udendørs ridebane

7.

 Kunstgræsbaneprojektet i Vindinge

8.

 Nyborg Bibliotek - ændring af åbningstiden for de selvbetjente biblioteker

9.

 Fremadrettet organisering af Balletskolen

10.

 Hallernes regnskaber for 2020

11.

 Udarbejdelse af kunststrategi

12.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021

13.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

14.

 Kommende punkter

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering vedr. udendørsscenen på Den Grønne

2.

 Henvendelse fra Biblioteksrådet ved Nyborg Bibliotek vedr. ønsker til drift og anlæg

3.

 Nyborg Biblioteks Balletskole - fremtidig økonomi og drift

4.

 Udvælgelse af kandidater til Nyborg Kommunes Kulturpris og Ungdomstalentpriser kunst og kultur samt idræt

Lukket punkt

5.

 Lukket bilag til dagsordenpunkt vedr. udvælgelse af kandidater til Nyborg Kommunes Kulturpris og Ungdomstalentpriser kunst og kultur samt idræt - lukket på grund af fortrolighed på kandidaterne

6.

 Kultur på Recept - valg af målgruppe til sundhedsfremmende kulturforløb

7.

 Bastionen - Nyt skitseprojekt

8.

 Øvelokaler til SAMMUS

9.

 Kunstudsmykning med skulpturer og vægmalerier i kommunen

10.

 Team Base Camp ved EM i Kvindefodbold 2025

11.

 Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Venner - ansøgning om tilskud til Nytårskoncert i 2022

12.

 Henvendelse fra Nyborg Rideklub om hjælp til udendørs ridebane og faskine

Lukket punkt

13.

 Lukket bilag til dagsordenpunkt vedr. Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Venner - ansøgning om tilskud til Nytårskoncert i 2022 - fortolige prisoplysninger

Lukket punkt

14.

 Bilag til punkt vedr. henvendelse fra Nyborg Rideklub om hjælp til udendørs ridebane og faskine

15.

 Henvendelse fra Vindinge Hallen vedr. driftsaftale

16.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idræts- og kulturinstitutioner m.m. i 2021

17.

 Storskærmsarrangement i Ullerslev i forbindelse med EM i fodbold

18.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

19.

 Kommende punkter

Lukket punkt

20.

 Meddelelser

    Til top