Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Fritidsudvalget)

Mødeoversigt: Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2016 - 31/12/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

13/12 22/11 8/11 4/10 3/10

  Sep - Aug - Jul

13/9 30/8 16/8

  Jun - Maj - Apr

15/6 31/5 3/5 12/4

  Mar - Feb - Jan

29/3 15/3 9/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Herrested Gl. Skole - fremtidig anvendelse og brug.

2.

 Fordeling af kunstsamling fra Kulturregion Fyn

3.

 Kunststøtte fra Statens Kunstfond

4.

 Status på puljer til foreningernes samarbejde med folkeskoler og flygtninge/asylcenter

5.

 Forslag til tilretning af retningslinjer for benyttelse af Fritidsportal og Halbooking

6.

 Meddelelser

Lukket punkt

7.

 Meddelelser

Lukket punkt

8.

 Kommende punkter

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Fordeling af midler - Helhedsplan Ullerslev

Lukket punkt

2.

 Lukket bilag - Fordeling af midler - Helhedsplan Ullerslev

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Besøg på Borgmestergården og Landporten

2.

 Ansøgning om tilskud til afholdelse af Den Grønne Musikfestival i 2017

3.

 Ansøgning om restbeløb til kunstgræsbane og lysanlæg i Ullerslev

4.

 Ørbæk Midtpunkt - tilbygning til mødelokaler

Lukket punkt

5.

 Bilag til sag vedr. Ørbæk Midtpunkt - tilbygning til mødelokaler

6.

 Samarbejde med SUS Nyborg

7.

 Udkast til Handicappolitik 2016-2020

8.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2016

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Ansøgning

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Kommende punkter

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Nyborg Soroptimistklub - ansøgning om tilskud

2.

 Ansøgning om etablering af lysanlæg omkring løbebanerne på atletikstadion ved Idrætscenter Nyborg.

Lukket punkt

3.

 Lukket bilag - Ansøgning om etablering af lysanlæg omkring løbebanerne på atletikstadion ved Idrætscenter Nyborg.

4.

 Østfyns Museer/Nyborg Slot - ansøgning om tilskud

5.

 Forslag til reviderede retningslinjer for benyttelse af fritidsportal og halbooking

6.

 Høring - Udkast til bosætningsstrategi 2016-2020

7.

  Mødekalender 2017

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Kommende punkter

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Temadrøftelse angående ungeenhed 3.oktober 2016

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Nyborgs Kulturhåndfæstning - en kulturel handleplan

2.

 Valg af næstformand

3.

 Budget 2017 med overslagsårene 2018-2020 (1. behandling)

4.

 Ørbæk Midtpunkt - tilbygning til mødelokaler

5.

 Ørbæk Midtpunkt - ansøgning om ekstraordinært tilskud til ØrBike 2016

6.

 Mødekalender 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget

7.

 Meddelelser

Lukket punkt

8.

 Bilag til sag vedr. Ørbæk Midtpunkt - tilbygning til mødelokaler

Lukket punkt

9.

 Bilag til sag vedr. Ørbæk Midtpunkt - ansøgning om ekstraordinært tilskud til ØrBike 2016

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Kommende punkter

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Meddelelser

Lukket punkt

2.

 Forpagter til cafeteriet i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter

Lukket punkt

3.

 Valg af forpagter til Nyborg Kino

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Østfyns Museer - tilsynsførende myndighed

2.

 Østfyns Museer - årsregnskab 2015

3.

 Østfyns Museer - godkendelse af vedtægter

4.

 Østfyns Museer - vision og strategi 2016-2025

5.

 Prioritering af haltider.

6.

 Fremtidige renoveringsbehov, idrætshaller m.v

7.

 Reviderede retningslinjer for booking og benyttelse af Kunstgræsbaner.

8.

 Vindinge Boldklub - henvendelse om projekt ved Vindinge Hallen.

9.

 Henvendele fra Ullerslev Gymnastik & Motionscenter vedr. udvidelse af styrkestræningsområde samt ventilation

10.

 Ansøgning fra Ullerslev Gymnastik & Motionscenter vedr. gebyrnedsættelse i forbindelse med holdsport

11.

 Ansøgning fra aftenskolernes Samråd om en forsøgsordning for opretholdelse af mindre aftenskole hold.

12.

 Ansøgning om underskudsgaranti

13.

 Ansøgning vedr. støtte til kampagne mod ensomhed

14.

 Nyborg Slotskoncerter - ansøgning om tilskud i 2017

15.

 Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Koncertudvalg - ansøgning om tilskud i 2017

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Bilag - Vindinge Boldklubs henvendelse om projekt ved Vindinge Hallen

Lukket punkt

18.

 Bilag til sag vedr. Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Koncertudvalg - ansøgning om tilskud i 2017

Lukket punkt

19.

 Meddelelser

Lukket punkt

20.

 Kommende punkter

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udbud vedr. forpagtningsaftale af cafeteriet i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter

2.

 Velfærdsalliance - DBU og Nyborg Kommune

Lukket punkt

3.

 Udbud af forpagtningsaftale for Nyborg Kino

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udvikling af helhedsplan for Ullerslev (5540)

2.

 Idrætspuljen - bevilling af puljen til anlægsarbejder i 2016

3.

 Ansøgning om tilskud til Spil Dansk Aktiviteter i 2016/2017

4.

 Syddansk Musikfestival - ansøgning om tilskud

5.

 Driftsmodel for Nyborg Kino

6.

 Svømmebilletter/rabatordninger i Nyborg Svømme- og Badeland.

7.

 Borgerforeningens Hus - priser / takster

8.

 Henvendelse fra Nyborg Familie & Firmasport vedr. ny behandling af gebyraftale for lokale i NIF.

9.

 Debatemner på Nyborg Folkemøde 2017

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Drøftelse af budget 2017 og forslag til effektiviseringer

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Kommende punkter

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Borgerforeningens Hus - priser / takster

Lukket punkt

2.

 Navngivning af Borgerforeningens hus

3.

 Nyborg Slot og By som verdensarv - Danmars Riges Hjerte

4.

 Nyborg Slots Dragtlaug - ansøgning om tilskud

5.

 Ansøgning fra Ullerslev Gymnastik & Motionscenter vedr. gebyrnedsættelse i forbindelse med holdsport

6.

 Henvendelse fra Nyborg Familie & Firma Sport - hvor de ønsker ny behandling af gebyraftale for lokale i NIF.

7.

 Den Fynske Kulturpris 2016

8.

 Høringsudkast til sundhedspolitik 2016-2020

9.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2016

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Kommende punkter

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Juridisk vurdering vedr. de harmoniserede gebyraftaler i kommunale lokaler for foreninger, hvis hovedformål er motion. fitness, spinning.

2.

 Status vedr. besøgstal, billetpriser, økonomi, aftaler i Nyborg Svømme- og Badeland.

3.

 Borgerforeningens Hus: Renovering og ombygning 2016 og 2017

4.

 Anlægsbevilling 2016 - flytning af Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

5.

 Kultur På Tværs - ansøgning om tilskud

6.

 Fordeling af puljer til foreningernes samarbejde med folkeskoler og flygtninge/asylcenter

7.

 Meddelelser

Lukket punkt

8.

 Lukkede bilag til sag om Borgerforeningens Hus: Renovering og ombygning 2016 og 2017

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Kommende punkter

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Navngivning af Borgerforeningens hus

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ny status vedr. Borgerforeningens Hus

2.

 Ansøgning om tilskud til Forskningens Døgn 2016

3.

 Nyborg Husflidsforening ansøger om tilskud eller udsættelse af afdrag på lån ifb. med udskiftning af tagplader.

4.

 Etablering af skaterbane ved Nyborghallerne

5.

 Fynsmesterskaberne i gadefodbold for udsatte og hjemløse 2016

6.

 Referater fra Handicaprådets møder i 2015

7.

 Meddelelser

Lukket punkt

8.

 Notat vedr. samarbejds/økonomiske aftaler i Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Ørbæk Midtpunkt, Ullerslev Kultur- og Idrætscenter

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Kommende punkter

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune

2.

 Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer

3.

 Slotsgade 11 5800 Nyborg - Borgmestergården - Mads Lerches Gård

4.

 Ansøgning om tilskud til Solscenen 2016 samt rapport og regnsskab for 2015.

5.

 Ansøgning fra Ullerslev Gymnastik & Motionscenter vedr. gebyrnedsættelse i forbindelse med holdsport

6.

 Fonden for Nyborg Fæstning - ansøgning om tilskud

7.

 Forslag til proces - foreningernes samarbejde med skoler og flygtninge

8.

 Placering af frivilligcenter

9.

 Status vedr. Borgerforeningens Hus

10.

 Årligt møde med kommunens forsamlingshuse

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

    Til top