Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Fritidsudvalget)

Mødeoversigt: Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

4/12 13/11 23/10

  Sep - Aug - Jul

25/9 4/9 14/8

  Jun - Maj - Apr

25/6 12/6 8/5 10/4

  Mar - Feb - Jan

6/3 6/2 9/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kultur- og Fritidsudvalgets besøg i Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

2.

 Frigivelse af midler fra budget 2019 - Borgmestergården

3.

 Pantebrev - Nyborg Roklub

4.

 Evaluering Norden i Nyborg 2018

5.

 Kulturaftale mellem Kulturministeren og 9 fynske kommuner - tillægsaftale for 2019

6.

 Nyborg Kulturhåndfæstning - etablering af talentmiljø

7.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion - Østfyns Museer

2.

 Ansøgning om tilskud til afholdelse af koncert

Lukket punkt

3.

 Bilag til sag vedr. ansøgning om tilskud til afholdelse af koncert

4.

 Ansøgning fra Motionsklubben Elefanten om udvidelse af lokale

5.

 Frigivelse af beløb til renovering af parkeringspladser ved Vindinge Hallen

6.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idrætscentre 2018

7.

 Pulje til idrætsfaciliteter og kultur - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2018 og 2019 - aktuelt i forbindelse med hovedbygning Sdr. Skole, Ullerslev

8.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2018

9.

 Opfølgning på studietur til Tecklenburg

10.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Den Fynske Kulturpris 2018

2.

 Nyborg Slotskoncerter - ansøgning om tilskud i 2019

3.

 Ørbæk Midtpunkt - ansøgning om tilskud til Ørbike 2018

Lukket punkt

4.

 Bilag til sag vedr. Ørbæk Midtpunkt - ansøgning om tilskud til Ørbike 2018

5.

 Opfølgning på inspirationstur til Kulturmøde Mors

6.

 Opfølgning på inspirationstur til Morsø Kommune - Idrætsprojekt

7.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administrationen

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Tilskud til fortsat deltagelse i "Fælles Fynsk Talentarbejde" fra 2019

2.

 Ansøgning om tilskud til afholdelse af Den Grønne Musikfestival i 2019

3.

 Introtur / besøgsrunde på Kulturområdet

4.

 Orientering om kommissorium for mad-, måltids- og bevægelsespolitik

5.

 Orientering om projekt "Fodbold for hjertet" i samarbejde med Dansk Boldspil Union og Hjerteforeningen.

6.

 Referat m.m. fra Bastionens bestyrelsesmøde 17. september 2018 til orientering.

7.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administrationen

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kultur- og Fritidsudvalgets besøg i Ungdomshuset

2.

 Musikstarter

3.

 Østfyns Museer - årsregnskab 2017

4.

 Pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger

Lukket punkt

5.

 Bilag til sag vedr. pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger

6.

 Syddansk Musikfestival - ansøgning om tilskud

Lukket punkt

7.

 Bilag til sag vedr. Syddansk Musikfestival - ansøgning om tilskud

8.

 Kunstgræsbaner - undersøgelse af diverse foranstaltninger

9.

 Mødeplan 2019 for Kultur- og Fritidsudvalget

10.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ansøgning fra Nyborg Cykle Klub om klublokale.

2.

 Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Koncertudvalg - ansøgning om tilskud i 2019

Lukket punkt

3.

 Bilag til sag vedr. Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Koncertudvalg - ansøgning om tilskud i 2019

4.

 Forårsudstilling Ullerslev

5.

 Bidrag til Kulturregion Fyn fra 01.01.2019

6.

 Orientering om procesplan for ny børne- og ungepolitik 2019-2022

7.

 Studietur til Tecklenburg

8.

 Restaurering af Borgmestergården - yderligere midler

9.

 Hallernes regnskaber for 2017

10.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2018

11.

 Høring af udkast til Kodeks for Bæredygtigt Byggeri i Nyborg Kommune

12.

 Orientering fra Formand, Udlvalgsmedlemmer og Administration

13.

 Kommende punkter

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

15.

  Kunstgræsbane - Vindinge Sportsplads

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ørbæk Midtpunkt - tilbygning til mødelokaler

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ansøgning om tilskud til Spil Dansk Året 2018/2019

2.

 Ansøgning om tilskud til arrangering af Nyborgsangen for Danehofgarden samt andre orkestre.

3.

 Ansøgning fra Nyborg Big Band om tilskud/ underskudsgaranti til jubilæumskoncert

4.

 Nyborg Slots Dragtlaug - ansøgning om tilskud

5.

 Nyborg Mini Bys fremtidige placering

6.

 Idrætspuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2018

7.

 Henvendelse fra Nyborg Idræts- og Fritidscenter vedr. økonomiske udfordringer ifb. med renovering af Svømme- og Badeland

8.

 Kunstgræsbane - Vindinge Sportsplads - Proces

9.

 Talentkommune

10.

 Status på partnerskabsaftale med SUS Nyborg

11.

 Studietur til Tecklenburg

12.

 Høringsudkast: SAMMEN om demens. Strategi for Nyborg Kommune som demensvenlig kommune

13.

 Referat fra bestyrelsesmøde i Bastionen 14. maj 2018

14.

 Danmarks Riges Hjerte - bevilling i 2018

15.

 Meddelelser

16.

 Kommende punkter

Lukket punkt

17.

 Udbud vedr. forpagtningsaftale af cafeteriet i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter

Lukket punkt

18.

 Forpagningskontrakt for Nyborg Kino

Lukket punkt

19.

 Indstilling af kandidater til Den Fynske Kulturpris 2018

Lukket punkt

20.

 Meddelelser

21.

 Ansøgning om tilskud til "Back to School"

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Besøg ved Nyborg Miniby på Vesterevold Aktivitetscenter

2.

 Foreløbig drøftelse af budget 2019 i fagudvalg og samarbejdsudvalg

3.

 Tilskud til Nordisk Festival i 2018

4.

 Teatergruppen Fidus søger om tilskud til at producere forestillingen "Joseph and the amazing tchnicolor dreamcoat"

5.

 Ansøgning om produktionsstøtte til kortfilmen "Fusionen"

6.

 Skt. Mads Kildemarked - ansøgning om underskudsgaranti

7.

 Den Fynske Kulturpris 2018

8.

 Studietur til Tecklenburg

9.

 Idræts - kulturpuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2018

10.

 Retningslinjer for pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse

11.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2018

12.

 Meddelelser

13.

 Kommende punkter

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering vedr. miljømæssige forhold ved kunstgræsbaner

2.

 Bastionen - forslag til revidering af takstblad

3.

 Status på Bastionens drift og udvikling

4.

 Udmøntning af budget 2018 - De foreningsløse unge

5.

 Meddelelser

6.

 Kommende punkter

Lukket punkt

7.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion - besøg på Nyborg Musikskole

2.

 Introduktion - Bastionen

3.

 Ansøgning fra Nyborg Tamilsk Sports Klub om tilskud til afvikling af det Tamilske Verdensmesterskab i Badminton i Nyborg 2018.

4.

 Ansøgning om midler til etablering af bygning med squashbaner ved Idrætscenter Nyborg, Storebæltsvej 13-15 Nyborg

Lukket punkt

5.

 Bilag til sag vedr. ansøgning om midler til etablering af bygning med squasbaner ved Idrætscenter Nyborg, Storebæltsvej 13-15 Nyborg

6.

 Etablering af kunstgræsbane på kampbanen ved Vindinge Hallen

7.

 Godkendelse af boligsocial helhedsplan 2018-2022 for AB Sprotoften og Lejerbo - Johannesgården og Sofiegården i Nyborg

8.

 Høringsudkast: Frivillighedspolitik 2018-21 - Hånd i hånd med frivilligheden

9.

 Meddelelser

10.

 Kommende punkter

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion - Nyborg Bibliotek

2.

 Introduktion af Fritidsområdet og Folkeoplysningsloven.

3.

 Nyborg Voldspil - ansøgning om tilskud for 2018

4.

 Østfyns Museer - revision af driftsoverenskomst

5.

 Idrætspuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2018

6.

 Lift til Bastionen

7.

 Pulje til vedligeholdelse af forsamlingshusene - forslag til retningslinjer

8.

 Årligt møde med kommunens forsamlingshuse

9.

 Offentlig høring af friluftsstrategi

10.

 Meddelelser

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 Ansøgning om tilskud til teaterproduktion

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Opstart af introduktion for Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer

2.

 Nyborg Teaterforening - ansøgning om tilskud

Lukket punkt

3.

 Bilag til sag vedr. Nyborg Teaterforening - ansøgning om tilskud

4.

 Tilskud til dilettantforestillinger

5.

 Ørbæk Midtpunkts regnskab for 2016

6.

 Mødekalender 2018

7.

 Meddelelser

8.

 Kommende punkter 2018

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

    Til top