Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Fritidsudvalget)

Mødeoversigt: Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/03/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

5/3

  Februar

18/2 5/2

  Januar

8/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion - Kulturregion Fyn

2.

 Pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger

Lukket punkt

3.

 Bilag til sag vedr. pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger

4.

 Ansøgning fra Nyborg Cykle Klub om støtte til afvikling af cykelløbene DeminCup og UnoX Cup.

5.

 Fornyet behandling af ansøgning om tilskud til afholdelse af koncert

Lukket punkt

6.

 Bilag - vedr. fornyet behandling af ansøgning om tilskud til afholdes af koncert

7.

 Høring af børne- og ungepolitikken og dagtilbuds- og skolepolitikken 2019-2023

8.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

9.

 Kommende punkter

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ansøgning - Norden i Nyborg

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ansøgning fra Ullerslev Gymnastik og Motionscenter om nyt ventilationsanlæg inkl. køl.

2.

 Ansøgning fra foreningen Nyborg Liedkoncerter om underskudsgaranti til en række koncerter "Lieder på Bastionen"

3.

 Nyborg Voldspil - ansøgning om tilskud for 2019

4.

 Ansøgning fra SSG&I om udvidelse af depotrum ved gymnastiksal på Heldagsskolen

5.

 Tårup Landsbyråd - ansøgning om tilskud

6.

 Status på projekt Tid til Andre

7.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ekstrabevilling til Nyborg Svømme og Badeland

2.

 Pantebrev - Nyborg Roklub

3.

 Delegationsplan for Kultur- og Fritidsudvalget

4.

 Årligt møde med kommunens forsamlingshuse

5.

 Høring vedr. Udsattepolitik 2018-2022

6.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

7.

 Kommende punkter

Lukket punkt

8.

 Nyborg Husflidskole fremsender anmodning om økonomisk medfinansiering til udbygning og renovering af deres bygninger.

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

    Til top