Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Fritidsudvalget)

Mødeoversigt: Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2020 - 30/09/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

22/9 1/9

  August

11/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ansøgning fra Nyborg Klatreklub vedr. etablering af klatrefacilitet.

Lukket punkt

2.

 Lukket bilag til dagsordenpunkt vedr. ansøgning fra Nyborg Klatreklub om etablering af klatrefacilitet

3.

 Anmodning fra Nyborg Marineforening om tilskud til projekt om Nyborgs maritime historie

4.

 Folkeoplysningspolitik

5.

 Ændring af Vedtægt for Nyborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg

6.

 Ungesundhedsprofil for unge - 2019

7.

 Nyborg Musikskole - kriterier for udvælgelse af fripladser

8.

 Forslag til mødekalender 2021

9.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

10.

 Kommende punkter

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Østfyns Museer - årsregnskab 2019

2.

 Bygningsmæssig gennemgang af Bastionen 2020

3.

 Forhøjelse af driftstilskud til forsamlingshusene i 2020

4.

 Handlingsplan for Nyborg Bibliotek

5.

 Nyborg Bibliotek - materialer via E-reolen

6.

 Styrkelse af mindre events fra Nyborg Kommune

7.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kulturanalyse - analyse på Kulturområdet

2.

 Ansøgning fra Nyborg Musikskole om tilskud til etablering af 10 fripladser som forsøgsordning i sæson 2020/2021

3.

 Ansøgning fra Danehofgarden og Musikskolen om tilskud til afholdelse af Den Grønne Musikfestival 20. juni 2021

4.

 Ansøgning fra Nyborg Musikskole om tilskud til Spil Dansk Året 2020/2021

5.

 Ansøgning fra Musikklubben Lytteriet om tilskud til deres virke i 2021

6.

 Ansøgning om tilskud til Nytårskoncert i 2021 fra Nyborg Harmoniorkester og NGIF Venner

Lukket punkt

7.

 Lukket bilag til dagsordenpunkt vedr. Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Venner - ansøgning om tilskud til Nytårskoncert i 2021 - fortrolige prisoplysninger

8.

 Idrætspuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2020

9.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idræts- og kulturinstitutioner m.m. i 2020

10.

 Nyborg Tennis Klub henvender sig vedr. tilkendegivelse af midler til anlæg af padelbaner

11.

 Kommissorium for Hygiejneorganisation

12.

 Referat fra møde med forsamlingshusene 18. juni 2020

13.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2020

14.

 Referat fra bestyrelsesmøde i Bastionen

15.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

16.

 Kommende punkter

Lukket punkt

17.

 Meddelelser

    Til top