Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Fritidsudvalget)

Mødeoversigt: Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

30/11 9/11 12/10

  Sep - Aug - Jul

21/9 31/8 10/8

  Jun - Maj - Apr

22/6 1/6 4/5 13/4

  Mar - Feb - Jan

2/3 2/2 12/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kunstudsmykning ved Ullerslev Kultur- og Fritidscenter

2.

 Kunstudsmykning - bevilling

3.

 Ansøgning om tilskud til koncert på havnen i 2022 og 2023

4.

 Marinaens Venner - ansøgning om tilskud i 2022

5.

 Opfølgning på Musikpolitik i Nyborg Kommune

6.

 Vindingehallen

7.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Kunstgræsbane - Vindinge Sportsplads

Lukket punkt

10.

 Bedre faciliteter for Nyborg Kajakklubs medlemmer - Griffensund 1, Nyborg

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kulturanalyse - egnsteater

2.

 Kunstudsmykning ved Ullerslev Kultur- og Fritidscenter

3.

 Ansøgning fra Ørbæk Midtpunkt om tilskud til Indoor Bike Event Ørbike 2021

4.

 Retningslinjer vedr. tilskud til udendørs ridebaner

5.

 Forslag til retningslinjer for booking og benyttelse af Padelbaner i Nyborg Kommune

6.

 Procedure for frivillige der tilmeldes arrangementer og modtager betaling

7.

 Flytning af drift og organisering af Landporten

8.

 DIF-undersøgelse rangerer kommunerne

9.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2021

10.

 Referat fra bestyrelsesmøde i Bastionen

11.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

12.

 Kommende punkter

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Besøg på Muzirkus

2.

 Evaluering af kapsejladsen Vegvisir Nyborg samt sponsoratet heril

3.

 Ansøgning om sponsorat af kapsejlads i 2022 og 2023

4.

 Ansøgning fra Nyborg Husflidsskole om lån eller tilskud til renovering af tag

5.

 Organisering af Balletskolen

6.

 Udendørsscenen på Den Grønne

7.

 Udarbejdelse af kunststrategi

8.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

9.

 Kommende punkter

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Nyborg Voldspil vedr. benyttelse af Landmanden

2.

 Kunstgræsbane i Vindinge - evt. etablering af forsinkelsebassin eller gruslag/stenfaskine ved tilslutning til kloaksystem - estimerede anlægsomkostninger

3.

 Spillestedet FARMEN - ansøgning om tilskud til honorarer i 2022

4.

 Teatret CommediAparte - ansøgning om tilskud til teaterforestillingen "Patriarkernes Bjerg" i 2022

5.

 Ørbæk Tennisklub henvender sig vedr. tilkendegivelse af tilskud til 2 Padelbaner ved Ørbæk Midtpunkt

6.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

7.

 Kommende punkter

Lukket punkt

8.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ansøgning fra Nyborg Klatreklub om yderlig tilskud til byggesagsomkostninger i forbindelse med etablering af klatrefacilitet

2.

 Idræts- og Kultur puljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder i 2021

3.

 Ansøgning fra tennisklubberne i Aunslev, Ullerslev og Ørbæk om forårsklargøring af udendørs tennisbaner

4.

 Ansøgning fra Musikklubben Lytteriet om tilskud til deres virke i 2022

5.

 Henvendelse fra Nyborg Rideklub om hjælp til udendørs ridebane og faskine

Lukket punkt

6.

 Bilag til punkt vedr. henvendelse fra Nyborg Rideklub om hjælp til udendørs ridebane

7.

 Kunstgræsbaneprojektet i Vindinge

8.

 Nyborg Bibliotek - ændring af åbningstiden for de selvbetjente biblioteker

9.

 Fremadrettet organisering af Balletskolen

10.

 Hallernes regnskaber for 2020

11.

 Udarbejdelse af kunststrategi

12.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021

13.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

14.

 Kommende punkter

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering vedr. udendørsscenen på Den Grønne

2.

 Henvendelse fra Biblioteksrådet ved Nyborg Bibliotek vedr. ønsker til drift og anlæg

3.

 Nyborg Biblioteks Balletskole - fremtidig økonomi og drift

4.

 Udvælgelse af kandidater til Nyborg Kommunes Kulturpris og Ungdomstalentpriser kunst og kultur samt idræt

Lukket punkt

5.

 Lukket bilag til dagsordenpunkt vedr. udvælgelse af kandidater til Nyborg Kommunes Kulturpris og Ungdomstalentpriser kunst og kultur samt idræt - lukket på grund af fortrolighed på kandidaterne

6.

 Kultur på Recept - valg af målgruppe til sundhedsfremmende kulturforløb

7.

 Bastionen - Nyt skitseprojekt

8.

 Øvelokaler til SAMMUS

9.

 Kunstudsmykning med skulpturer og vægmalerier i kommunen

10.

 Team Base Camp ved EM i Kvindefodbold 2025

11.

 Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Venner - ansøgning om tilskud til Nytårskoncert i 2022

12.

 Henvendelse fra Nyborg Rideklub om hjælp til udendørs ridebane og faskine

Lukket punkt

13.

 Lukket bilag til dagsordenpunkt vedr. Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Venner - ansøgning om tilskud til Nytårskoncert i 2022 - fortolige prisoplysninger

Lukket punkt

14.

 Bilag til punkt vedr. henvendelse fra Nyborg Rideklub om hjælp til udendørs ridebane og faskine

15.

 Henvendelse fra Vindinge Hallen vedr. driftsaftale

16.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idræts- og kulturinstitutioner m.m. i 2021

17.

 Storskærmsarrangement i Ullerslev i forbindelse med EM i fodbold

18.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

19.

 Kommende punkter

Lukket punkt

20.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Renoveringsprojekt i Nyborg Svømme- og Badeland

2.

 Kongens Følge i Adelgade

3.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og adminidtration

Lukket punkt

4.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Fælles temadrøftelse om "Newcastles of the World" i Kultur- og Fritidsudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget den 1. juni 2021

2.

 Frigivelse af anlægsmidler til etablering af klatrefacilitet

3.

 Renoveringsprojekt i Nyborg Svømme- og Badeland

4.

 Orientering om Syn og Skøn sag vedr. fliser i Svømme- og Badeland

5.

 Danmarks Riges Hjerte - bevilling 2021

6.

 Henvendelse fra foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Østfyn

7.

 Godkendelse af vedtægter for Nyborg Ungdomsråd

8.

 Østfyns Museer - årsregnskab 2020

9.

 Øvelokaler til SAMMUS

10.

 "Voldgravens fortællinger" på Bastionen sommeren 2021

11.

 Referat fra bestyrelsesmøde i Bastionen

12.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og adminsitration

13.

 Kommende punkter

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Møde med SAMMUS vedr. deres ansøgning om øvelokaler. Punktet lukkes på grund af fortrolige oplysninger.

2.

 Ansøgning fra Nyborg Musikskole om tilskud til Spil Dansk Året 2021/2022

3.

 Ansøgning fra Nyborg Musikskole om etablering af 10 fripladser i sæson 2021/2022

4.

 Ansøgning om tilskud til Glorup Ræs 2021

5.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idræts -og kulturinstitutioner m.m. i 2021

6.

 Strategi for udvikling og anvendelse af idrætsfaciliteter

7.

 Forslag til retningslinjer for revision af foreningsregnskaber samt habilitetsregler

8.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021

9.

 Initiativpulje under Kultur- og Fritidsudvalget

10.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Nyborg Slotskoncerter - ansøgning om tilskud i 2022

2.

 Ansøgning fra Nyborg Cykle Klub om støtte til afvikling af cykelløbene Demin Cup og UnoX Cup

3.

 Nyborg Kommunes Kulturpris og Ungdomstalentpriser kunst og kultur samt idræt

4.

 Kriterier for støtte til filmproduktion

5.

 Aflysning af Kulturnatten 28. maj 2021

6.

 Referat fra bestyrelsesmøde i Bastionen

7.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

9.

 Drøftelse vedr. Nyborg Voldspil

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Sponsorat til kapsejlads i Nyborg 2.-4. september 2021

2.

 Status vedr. kunstudsmykning i kommunen, skulpturer og vægmalerier

3.

 Pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger i 2021

Lukket punkt

4.

 Lukket bilag til sag vedr. pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse (pga. tilbudspriser)

5.

 Ekstra Corona-tilskud til forsamlingshusene i kommunen

6.

 Nyborg Kommunes Kulturpris og Ungdomstalentpris

7.

 Norden i Nyborg 2021

8.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administrationen

9.

 Kommende punkter

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Opfølgning på Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune

2.

 Nyborg Voldspil - ansøgning om tilskud for 2021

3.

 Frigivelse af anlægsmidler til etablering af padelbaner ved Nyborg Tennis Klub

4.

 Henvendelse fra Spejderne i Danmark vedrørende evt. værtskab for spejdernes lejr i 2026

5.

 Depotplads til SAMMUS

6.

 Nyborg Kommunes Kulturpris

7.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administrationen

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Ansøgning fra SAMMUS vedrørende øvelokaler. Punktet lukkes på grund af fortrolige oplysninger.

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Marinaens Venner - anøgning om tilskud

2.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idræts- kulturinstitutioner m.m. i 2021

3.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

4.

 Kommende punkter

Lukket punkt

5.

 Meddelelser

    Til top