Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Fritidsudvalget)

Mødeoversigt: Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

22/6 1/6

  Maj

4/5

  April

13/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Renoveringsprojekt i Nyborg Svømme- og Badeland

2.

 Kongens Følge i Adelgade

3.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og adminidtration

Lukket punkt

4.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Fælles temadrøftelse om "Newcastles of the World" i Kultur- og Fritidsudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget den 1. juni 2021

2.

 Frigivelse af anlægsmidler til etablering af klatrefacilitet

3.

 Renoveringsprojekt i Nyborg Svømme- og Badeland

4.

 Orientering om Syn og Skøn sag vedr. fliser i Svømme- og Badeland

5.

 Danmarks Riges Hjerte - bevilling 2021

6.

 Henvendelse fra foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Østfyn

7.

 Godkendelse af vedtægter for Nyborg Ungdomsråd

8.

 Østfyns Museer - årsregnskab 2020

9.

 Øvelokaler til SAMMUS

10.

 "Voldgravens fortællinger" på Bastionen sommeren 2021

11.

 Referat fra bestyrelsesmøde i Bastionen

12.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og adminsitration

13.

 Kommende punkter

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Møde med SAMMUS vedr. deres ansøgning om øvelokaler. Punktet lukkes på grund af fortrolige oplysninger.

2.

 Ansøgning fra Nyborg Musikskole om tilskud til Spil Dansk Året 2021/2022

3.

 Ansøgning fra Nyborg Musikskole om etablering af 10 fripladser i sæson 2021/2022

4.

 Ansøgning om tilskud til Glorup Ræs 2021

5.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idræts -og kulturinstitutioner m.m. i 2021

6.

 Strategi for udvikling og anvendelse af idrætsfaciliteter

7.

 Forslag til retningslinjer for revision af foreningsregnskaber samt habilitetsregler

8.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021

9.

 Initiativpulje under Kultur- og Fritidsudvalget

10.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Nyborg Slotskoncerter - ansøgning om tilskud i 2022

2.

 Ansøgning fra Nyborg Cykle Klub om støtte til afvikling af cykelløbene Demin Cup og UnoX Cup

3.

 Nyborg Kommunes Kulturpris og Ungdomstalentpriser kunst og kultur samt idræt

4.

 Kriterier for støtte til filmproduktion

5.

 Aflysning af Kulturnatten 28. maj 2021

6.

 Referat fra bestyrelsesmøde i Bastionen

7.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

9.

 Drøftelse vedr. Nyborg Voldspil

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

    Til top