Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Valg af borgmester

3.

 Valg af 1. og 2. viceborgmester

4.

 Valg af medlemmer til Økomiudvalget

5.

 Valg af medlemmer til de stående udvalg

6.

 Valg af medlemmer til Børn- og Ungeudvalget

7.

 Valg af medlemmer til Beredskabskommissionen

8.

 Valg af medlemmer af Grundlisteudvalget

9.

 Valg af medlem til Det Lokale Beskæftigesesråd (LBR)

10.

 Valg af af medlemmer til Handicaprådet 2014-2017

11.

 Valg af medlem til bestyrelsen for Norsminde Havn

12.

 Valg af medlemmer som hegnsynsmænd/mark- og vejfred

13.

 Valg af medlem til Hjemmeværnets distriksudvalg 2014-2018

14.

 Udpegning af medlemmer til taksations- og overtaksationskommissioner efter lov om offentlige veje (vejloven)

15.

 Udpegning af medlemmer til ekspropriations- og taksationskommisioner efter ekspropriationsloven vedrørende fast ejendom (statsekspropriationsloven)

16.

 Ankenævnsmedlemmer - og suppleanter til skatte- og vurderingsnævn

17.

 Spildevandsselskabet

18.

 Udpegning af repræsentanter til repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S

19.

 Valg af nyt repræsentantskab og ny bestyrelse i Midttrafik

20.

 Opstillingskredsens valgbestyrelse

21.

 KL's repræsentantskab

22.

 Orientering om valg til KKR

23.

 Valg af medlemmer til Udvikling Odder

24.

 Valg af medlemmer til Lokal Aktionsgruppe Odder

25.

 Valg af medlem til bestyrelsen for Moesgaard Museum

26.

 Valg af medlemmer til uddannelsesinstitutioner

27.

 Valg af medlemmer til Idrætshaller og lignende

28.

 Valg af medlemmer til diverse bestyrelser


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top