Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning/Renosyd/Hov Havn

3.

 Efterretningsliste

4.

 Ny ordning for erhvervsaffald i Østjylland

5.

 Offentlige veje - Del af Persievej

6.

 Kollektiv trafik - Rejsekortudstyr

7.

 Vedtagelse af lokalplan nr. 1137 for boliger og institutioner ved Kildegade og Ålykkecentret i Odder

8.

 Forslag til lokalplan nr. 1138 - Område til blandet bolig- og erhvervsformål på Rådhusgade 54 i Odder

9.

 Anmodning om dispensation fra lokalplan nr. 1126 - vindmølleområde syd for Torrild

10.

 Anlægsregnskab - byggemodning og færdiggørelse af 7 grunde ved Torupvej

11.

 Budgetopfølgning 2017 - Miljø- og Teknikudvalget, ansøgning om tillægsbevilling

12.

 Udkast til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2018-2028

13.

 Forslag om Plan for biodiversitet i Odder Kommune

14.

 Godkendelse af vandrådsarbejde til vandområdeplaner 2015-21 - Hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord

15.

 Godkendelse af vandrådsarbejde til vandområdeplaner 2015-21 - Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord

16.

 Godkendelse af vandrådsarbejde til vandområdeplaner 2015-21 - Hovedvandopland 1.7 Aarhus Bugt


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top