Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning/Renosyd/Hov Havn

3.

 Efterretningsliste

4.

 Byggemodning af 34 grunde ved Bendixminde, etape 1

5.

 Ansøgning om lokalplanlægning for udstykning af 3 sommerhusgrunde ved Lyngbakkevej, Rude Strand

6.

 Høringssvar til Natura 2000, grænsejustering 2017

7.

 Ansøgning om dispensation fra lokalplan til overskridelse af bebyggelsesprocent

8.

 Navngivning af boligfordelings- og boligveje ved Bendixminde, Odder Vestby

9.

 Vedtagelse af lokalplan nr. 8010 for friluftsaktiviteter ved Sondrup Strand

10.

 Udkast til Indsatsplan Hundslund

11.

 Principgodkendelse af udarbejdelse af lokalplan nr. 1141 for udvidelse af Stenslundcenteret

12.

 Ejerpolitik for RenoSyd

13.

 Forslag til lokalplan nr. 1140 for erhvervsområde ved Rønhøjvej og Stampmøllevej i Odder


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top