Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Orientering om fritidspasproces og opstart

5.

 Odders engagement i Europæisk Kulturregion

6.

 Studietur til Island for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

7.

 Ansøgning: Børn og unge filmfestivaler 2019

8.

 Ansøgning om bibeholdelse af tilskud til Retro Genbrug Odder for indsats overfor børn og unge

9.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top