Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Orientering om forsøgsordning med socialt frikort

5.

 Fagudvalgenes videre arbejde med indsatserne i de tre tværgående politikker

6.

 Revideret forløbsprogram for kronisk obstruktiv lungesygdom

7.

 Samarbejdsaftale og forsøgsordning vedrørende kommunale akutfunktioner

8.

 Sygepleje på Tunø sommer 2019

9.

 Godkendelse af tilbagemelding til Ankestyrelsen vedr. hjemmeplejen på Tunø


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top