Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Kulturstrategi: Udkast til pejlemærker, målsætninger og indsatser

5.

 Byrådets udpegning af repræsentant til Kunstudvalget

6.

 Godkendelse af forslag til indsats - og anbringelsesstrategi på baggrund af høringssvar

7.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

8.

 Høringsmateriale vedr indkøb af nye devices til folkeskolerne i Odder


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top