Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning/Renosyd/Hov Havn

3.

 Efterretningsliste

4.

 Kollektiv trafik - Bybusruter 2020-2021

5.

 Forslag til parkeringsstrategi for Odder by

6.

 Helhedsplan for klimatilpasning i Hou - procesbeskrivelse

7.

 Orientering vedr. oprettelses af vandråd vedr. Vandområdeplaner 2021-2027

8.

 Byfornyelsesrådets indstilling til "Pulje til forskønnelse af byområder" - 2. halvår 2019

9.

 Endelig godkendelse af varmeprojektforslag for 2,5 MW varmepumpe til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk

10.

 Igangsættelse af lokalplan for Nørregade 12

11.

 Nedsættelse af § 17,4 udvalg til opfyldelse af Klimalovens målsætninger for Odder Kommune

12.

 Status på skovrejsningsprojekt og andre grundvandsbeskyttende tiltag ved Boulstrup

13.

 Rapport over naturgenopretning af Kysing Fjord

14.

 Ny forvaltningspraksis for træer

15.

 Klimatilpasningstiltag i Odder - status og fortsat arbejde

16.

 Orientering om status på lovliggørelsessager, November 2019

17.

 Status på Årshjul


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top