Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre - Miljø- og Teknikudvalget)

Mødeoversigt: Ældre - Miljø- og Teknikudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

5/12

  November

7/11

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning/Renosyd/Hov Havn

3.

 Efterretningsliste

4.

 Byggemodning af 34 grunde ved Bendixminde, etape 1

5.

 Ansøgning om lokalplanlægning for udstykning af 3 sommerhusgrunde ved Lyngbakkevej, Rude Strand

6.

 Høringssvar til Natura 2000, grænsejustering 2017

7.

 Ansøgning om dispensation fra lokalplan til overskridelse af bebyggelsesprocent

8.

 Navngivning af boligfordelings- og boligveje ved Bendixminde, Odder Vestby

9.

 Vedtagelse af lokalplan nr. 8010 for friluftsaktiviteter ved Sondrup Strand

10.

 Udkast til Indsatsplan Hundslund

11.

 Principgodkendelse af udarbejdelse af lokalplan nr. 1141 for udvidelse af Stenslundcenteret

12.

 Ejerpolitik for RenoSyd

13.

 Forslag til lokalplan nr. 1140 for erhvervsområde ved Rønhøjvej og Stampmøllevej i Odder

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning/Renosyd/Hov Havn

3.

 Efterretningsliste

4.

 Ny ordning for erhvervsaffald i Østjylland

5.

 Offentlige veje - Del af Persievej

6.

 Kollektiv trafik - Rejsekortudstyr

7.

 Vedtagelse af lokalplan nr. 1137 for boliger og institutioner ved Kildegade og Ålykkecentret i Odder

8.

 Forslag til lokalplan nr. 1138 - Område til blandet bolig- og erhvervsformål på Rådhusgade 54 i Odder

9.

 Anmodning om dispensation fra lokalplan nr. 1126 - vindmølleområde syd for Torrild

10.

 Anlægsregnskab - byggemodning og færdiggørelse af 7 grunde ved Torupvej

11.

 Budgetopfølgning 2017 - Miljø- og Teknikudvalget, ansøgning om tillægsbevilling

12.

 Udkast til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2018-2028

13.

 Forslag om Plan for biodiversitet i Odder Kommune

14.

 Godkendelse af vandrådsarbejde til vandområdeplaner 2015-21 - Hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord

15.

 Godkendelse af vandrådsarbejde til vandområdeplaner 2015-21 - Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord

16.

 Godkendelse af vandrådsarbejde til vandområdeplaner 2015-21 - Hovedvandopland 1.7 Aarhus Bugt

    Til top