Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre - Miljø- og Teknikudvalget)

Mødeoversigt: Ældre - Miljø- og Teknikudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2014 - 31/03/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

25/3

  Februar

25/2

  Januar

21/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning/Renosyd/Hov Havn

3.

 Efterretningsliste

4.

 Dansk Oase 2014 - ansøgning om dispensation til indretning af stævnefaciliteter m.m.

5.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 3031 - Sommerhusområde i Saksild.

6.

 Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 1113, Odder vest, til ikke at etablere træhus

7.

 Lokalplanlægning - Lokalplan nr. 1127 for 3 punkthuse i VitaPark

8.

 Dispensation til etablering af afskærmet miljøstation for bebyggelse ved Klitrosevej i Hov

9.

 Igangsætning af planlægning for vindmølleområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark

10.

 Debatoplæg til indkaldelse af idéer og forslag til den videre planlægning af vindmølleområde 1.V.2 syd for Torrild

11.

 Indberetning af tilsyn til Miljøstyrelsen for 2013

12.

 Oprettelse af vandråd for hovedvandoplande i Odder Kommune

13.

 Proces med inddragelse af lodsejere under udarbejdelse af tekniske forundersøgelser i forbindelse med de statslige vandplaner

14.

 Projekt Boringsnære beskyttelsesområder - forslag til kriterier

15.

 Spongsvej 3 - Dispensation til opførelse af drivhus

16.

 Skovdalsvej 21 - Dispensation til overskridelse af rumfang

17.

 Skiltning ved indfaldsvejene og i midtbyen - Odder By

18.

 Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb 2013 til 2014 - MTU

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning/Renosyd/Hov Havn

3.

 Efterretningsliste

4.

 Affaldsplan - introduktion til nye emner

5.

 Pulje til Grønne initiativer

6.

 Anmeldelsesordning til nedsivning som følge af kloakrenovering i Hundslund

7.

 Hundeskov øst for Højvænget

8.

 Orientering vedr. oprettelses af vandråd vedr. Vandområdeplaner 2015-2021

9.

 Status og processen for projektarbejde med Statens Vandplaner 2010-2015

10.

 Parkvejens Skole PCB sanering etape 2

11.

 Odder Svømmehal, Udskiftning af filtertanke til vandbehandlingsanlæg

12.

  Egelunden 22 - Dispensation til tilbygning uden for byggefelt -

13.

 Bronzealdervej 12 a / Egholmvej 15 - opførelse læskur til husdyr -

14.

 Strandbyvej 14 - dispensation til tagmateriale

15.

 Hovedgaden 29 : Dispensation til lydkrav

16.

 Holsteinsgade 11 a - dispensation til etablering af handicaptoilet

17.

 Udvidelse af sti ifm. etablering af kyststien ved Hov

18.

 Varmeplanlægning - Odder Varmeværk - endlig godkendelse af projektforslag for 7 ejendomme på Århusvej

19.

 Kommuneplan 2013-2025 - Kulturmiljøer

20.

 Lokalplan nr. 1121 - for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 - endelig vedtagelse

21.

 Lokalplan nr. 1122 - område til centerformål ved Rosensgade 10 i Odder - endelig vedtagelse

22.

 Forslag til lokalplan nr. 1124 - for et boligområdet ved Parkvej og Østergade i Odder

23.

 Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 1110 til udvidelse af overkørsel i Vesterhåb

24.

 Grobshulevej - Tilsyn med anlægsarbejdet

Lukket punkt

25.

 Grobshulevej - Ekspropriation

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til møder

2.

 Information fra formand/forvaltning/Renosyd/Hov Havn

3.

 Efterretningsliste

4.

 Forslag til lokalplan nr. 6009 for boliger ved Tværvejen og Aastrædet, Gylling

5.

 Lokalplan nr. 5033, Strandvillagrunden - navngivning i Hov af ny boligvej

6.

 Vesterhedevej 9 : dispensation skelafstand for udhus

7.

 Tunøvej 4 : dispensation for afstand til skel

8.

 Skovsagervej 15 : Dispensation til eksisterende udhus opført for tæt på skel

9.

 Hovedgaden 29 : Dispensation til højdegrænseplan

10.

 Lillegade 1 : dispensation til antal p-pladser ved etageboligbyggeri

11.

 Kystagervej 6 : ansøgning om dispensation (retlig lovliggørelse) til skelafstand for tilbygning til sommerhus

12.

 Fuglsangsvej 7, ansøgning om ny vandleverandør

Lukket punkt

13.

 Ejendomssag - nyt sommerhus - Engagervej 52

    Til top