Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre - Miljø- og Teknikudvalget)

Mødeoversigt: Ældre - Miljø- og Teknikudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2014 - 30/09/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

23/9

  August

26/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning/Renosyd/Hov Havn

3.

 Efterretningsliste

4.

 Udvidelse af Krogstrupvej

5.

 Status mv. for sommerhusområde ved Alrøvej i Amstrup

6.

 Ansøgning om dispensation fra afstandskravet til naboskel for nyopført tilbygning til sommerhus

7.

 Dispensation til opførelse af udhus i skel

8.

 Kommunale bygninger - Klimastrategi 2014

9.

 Udskiftning af filtertanke i svømmehallen

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning/Renosyd/Hov Havn

3.

 Efterretningsliste

4.

 Lokalplan nr. 1126 - Vindmølleområde ved Torrild - emner til belysning i miljøvurdering

5.

 Forslag til lokalplan nr. 1127 - 3 punkthuse i Vitapark

6.

 Lokalplan 3029 for sommerhusområde ved Rude og del af Saksild Strand - matr. nr. 4bf Rude by, Saksild (Østpassagen)

7.

 Lokalplan 3029 - Tilsagn om godkendelse af arealorverførsel til tilstødende parceller i Rude

8.

 Status mv. for sommerhusområde ved Alrøvej i Amstrup

9.

 Parkeringsbekendtgørelse om standsning og parkering m.v.

10.

 Renovering af belægninger i Rosensgade, Østlige del

11.

 Trafiksikkerhed - 2014

12.

 Midttrafik - Budget og Regnskab - 2015

13.

 Kloakering af 4 grunde inden for lokalplan 8007 i Hundslund

14.

 Dispensation til facadebeklædning af træ

15.

 Forslag til indsatsprogram for vandløb i statens vandområdeplaner 2015-2021

16.

 Projekt Boringsnære beskyttelsesområder - forslag til kriterier

17.

 Principiel stillingtagen til forespørgsel om ændring til flexbolig

18.

 Ekspropriation af areal til spildevandsanlæg, regnvandsbassin i Ørting, matr. nr. 17cb Ørting By, Ørting

19.

 Etablering af hundeskov

20.

 Forslag til datoer for møder i Miljø- og Teknikudvalget 2015

Lukket punkt

21.

 Ejendomssag

Lukket punkt

22.

 Revideret screening af bygninger - "Pulje til landsbyfornyelse"

    Til top