Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre - Miljø- og Teknikudvalget)

Mødeoversigt: Ældre - Miljø- og Teknikudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2015 - 30/09/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

22/9

  August

25/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning/Renosyd/Hov Havn

3.

 Efterretningsliste

4.

 Revision af vandløbsregulativ for Fiskbæk

5.

 Orientering - Pulje til landsbyfornyelse: Balshavevej 5

6.

 Navngivning af interne veje i haveforeninger i Odder by

7.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1125 - Område til blandet bolig og erhverv ved Stampmøllevej og Rønhøjvej i Odder

8.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1129 - Skovbakkeskolen i Odder

9.

 Forslag til lokalplan nr. 8008 - Vindmølleområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark

10.

 Anmodning om nedlæggelse af §14 forbud mod nedrivning af Kirkevej 50

11.

 Lokalplan 3029 - Tunøvej - efterfølgende dispensation til vejbelægning og parkeringsareal

12.

 Lokalplan 3029 - Violvej - efterfølgende dispensation til vejbelægning

13.

 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

14.

 Etablering af ny vej- og kloakforsyning ved Jernaldervej, Odder by

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning/Renosyd/Hov Havn

3.

 Efterretningsliste

4.

 Lokalplan nr. 5034 - Erhvervsområde til opbevaring og parkering i Hov

5.

 Hou Strandpark - anmodning om ikke at etablere en rundkørsel

6.

 Projektforslag for distribution af fjernvarme til Saksild og Rørth

7.

 Midttrafik - Budget og regnskab - 2016

8.

 Ændring af regnvandshåndtering, Byggemodning af 4 grunde ved lokalplan 8007

9.

 Vandhandleplan for Odder Kommune 2013-2015

10.

 Spildevandsplan 2015

11.

 Spildevandsplantillæg nr. 1, delvis ændring af kloakprincip i opland L5

12.

 Orientering om status for rottebekæmpelse

13.

 Vådområde i Odder Ådal

14.

 Orientering om landbrugssag

15.

 Dispensation for skelafstand - Rudehusvej 5

16.

 Dispensation fra afstand til skel - Nordbyvej 1

17.

 Frigivelse af midler til istandsættelse af Handelsfagskolen

18.

 Ansøgning om nedrivning og opførelse af nyt fritidshus - "Havhusene"

19.

 Navngivning af boligveje til Løkkegårdsvej

20.

 CO2-regnskab 2014

21.

 Forslag til opnåelse af budgetbalance, MTU

22.

 Orientering om energigennemgang af kommunale bygninger

Lukket punkt

23.

 Efterretningsliste

    Til top