Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre - Børn, Unge & Kulturudvalg)

Mødeoversigt: Ældre - Børn, Unge & Kulturudvalg

Oversigt for perioden: 01/10/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

4/12

  November

6/11 6/11 6/11

  Oktober

3/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Sundhedsplejens Overvægtsklinik

5.

 Opfølgning på Børne- og Familiecentret's overholdelse af Servicelovens tidsfrister

6.

 Aftale om Udviklingsplan Børne- og Familiecentret mellem Task Force og Odder Kommune

7.

 Etablering af midlertidig vuggestueinstitution i Odder by

8.

 Styrelsesvedtægt for Skolerne og Landsbyordningerne

9.

 Anden behandling af Musikskolens forslag om ændring fra bestyrelse til råd

10.

 Forslag til repræsentation, opgaver og valg i Folkeoplysningsudvalget og de fire råd

11.

 Budgetbemærkninger fra Folkeoplysningsudvalget

12.

 Etårig forlængelse af Kulturaftalen i Kulturring Østjylland i 2018

13.

 Forslag til formål og kriterier for puljen til fremme af kulturprojekter

14.

 Forslag til kunstindkøb i Odder Kommune i 2017 og 2018

15.

 Ansøgning: Betaling af kommunelicens for lokalarkiverne i Odder Kommune

16.

 Ansøgning: Tilskud til Small Size Festival v. Madam Bach

17.

 Ansøgning: Tilskud til bogværket "Brevstemmer" af Vibeke Rønsbo

18.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Ændring af Musikskolens bestyrelse til et Musikskoleråd

5.

 Kvalitetsrapport - dagtilbud 2017

6.

 Analyse af sårbare børn og unge

7.

 Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

8.

 Budgetopfølgning 2017 - Børn, Unge,- & Kulturudvalget

9.

 Ørting Hallen - Ansøgning om kommunegaranti

10.

 Odder Ungdomsråd

11.

 Ansøgning: Ekstrabevilling til materielpuljen

12.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

13.

 Temamøde med Kulturrådet omkring puljen til fremme af kultur

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ansøgning: Midlertidig godkendelse af Rudehøj Efterskole til håndbold

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ansøgning: Midlertidig godkendelse af Rudehøj Efterskole til håndbold

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Styrelsesvedtægt for Odder Kommunale Skolevæsen sendes i høring

    Til top