Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Folkeoplysningsudvalg)

Mødeoversigt: Folkeoplysningsudvalg

Oversigt for perioden: 01/07/2019 - 30/09/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  August

20/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra 4. juni 2019

2.

 Bemærkninger til dagsorden

3.

 Orientering fra formand og forvaltning

4.

 Ansøgning: Forhåndsgodkendelse på vedligeholdsansøgning fra Odder Roklub

5.

 Ansøgning: Forhåndsgodkendelse på vedligeholdsansøgning fra HOIF Tennis

6.

 Ansøgning: Gylling Sport og Idræt ansøger om godkendelse af lokale i Gylling Forsamlingshus til e-Sport

7.

 Ansøgning: Generel godkendelse af Gylling Forsamlingshus til folkeoplysende aktiviteter

8.

 Ansøgning til Udviklingspuljen: Gylling e-Sport

9.

 Opfølgning på proces om temamøde

10.

 Folkeoplysningsområdets fokusområde

11.

 Nyt fra de tre råd og Kulturforeningen

12.

 Hvilken historie tages med fra mødet og hvordan

13.

 Videndeling

14.

 Næste møde i Folkeoplysningsudvalget

    Til top