Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/10/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

16/12 16/12 16/12

  November

11/11

  Oktober

31/10 7/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Efterretningsliste

3.

 Renosyd i/s - Budget og gebyrer for 2020

4.

 Odder Varmeværk - Ansøgning om overdragelse af kommunegaranti

5.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-2029 - ændret anvendelse for offentligt område ved Vestermarksskolen

6.

 Forslag til parkeringsstrategi for Odder by

7.

 Endelig godkendelse af varmeprojektforslag for 2,5 MW varmepumpe til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk

8.

 Spildevandsplanlægning, godkendelse af takstblad for Samn - 2020

9.

 Nedsættelse af § 17,4 udvalg til opfyldelse af Klimalovens målsætninger for Odder Kommune

10.

 Status på skovrejsningsprojekt og andre grundvandsbeskyttende tiltag ved Boulstrup

11.

 Beskæftigelsesplan 2020

12.

 Overenskomst med Pakhuset

13.

 Godkendelse af Odder Kommunes Værdighedspolitik

Lukket punkt

14.

 Kvoteansøgning - Domea - Bendixminde delområde 4

Lukket punkt

15.

 Godkendelse af udbud - Sundhedshus

Lukket punkt

16.

 Udbud af ejendom

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Køb af ejendom

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Køb af ejendom

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Efterretningsliste

3.

 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 - Trafik og Erhvervsområde ved Rude Havvej samt miljørapport

4.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1139 - Trafik- og erhvervsområde ved Rude Havvej i Odder

5.

 Forslag til tillæg nr. 13 til kommuneplan 2017-2029 - vedtagelse til offentlig høring

6.

 Forslag til lokalplan nr. 1145 - Nørregade 18-20

7.

 Ny proces for forslag til Lokalplan nr. 1142 - boligområde ved Snærildgård

8.

 Forslag om oprettelse af skovbegravelsesplads

9.

 Klimakommune Plus. Tids- og Handleplan

10.

 Renovering af vejbelægning ved P-plads, Klitrosevej, Hov.

11.

 Budgetopfølgning 2019 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

12.

 Tillægsbevillinger pba. økonomioversigt nr. 2, 2019

13.

 Tillægsbevillinger pba. økonomioversigt 2, 2019

14.

 Anmodning fra byrådsmedlem Niels Rosenberg om udtræden af Odder Byråd pr. 1. januar 2020 og samtidig indtræden af stedfortræder

15.

 Forslag om afholdelse af byrådsmøde i Hundslund

Lukket punkt

16.

 Salg af ejendom

Lukket punkt

17.

 Genudbud af storparcel - Bendixminde

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Budgetoplæg 2020 - 2023

Lukket punkt

3.

 Salg af udviklingsområde ved Hou Havn

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Efterretningsliste

3.

 Forslag til Lokalplan nr. 1142 - boligområde ved Snærildgård

4.

 Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029- bebyggelse på Snærildgårdområdet

5.

 Nedlæggelse af §14-forbud på præstebolig ved Rørthvej 34

6.

 Midttrafik - Ny strategiplan 2021 - 2024

7.

 Planredegørelse til Plan- og Agenda 21 strategi 2019

8.

 Varmeprojektforslag for en 2,5 MW varmepumpe til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk

9.

 Negativ anlægsbevilling - Cykelsti, Ørting-Gylling

10.

 Negativ anlægsbevilling - Erhvervsudstykning Jernaldervej

11.

 Budgetoplæg 2020 - 2023

12.

 DOMI Bolig - Anmodning om omlægning af lån

13.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning mv.

14.

 Etablering af hospice

15.

 Etablering af sundhedshus i VitaPark

16.

 Godkendelse af forslag til indsats - og anbringelsesstrategi på baggrund af høringssvar

17.

 Implementering af Nyt valgsystem

18.

 Byrådets udpegning af repræsentant til Kunstudvalget

Lukket punkt

19.

 Fastsættelse af priser på 8 parcelhusgrunde på Smedegade i Ørting

    Til top