Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Arbejdsmarkedsudvalget)

Mødeoversigt: Arbejdsmarkedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

21/11 24/10

  Sep - Aug - Jul

19/9 15/8

  Jun - Maj - Apr

6/6 2/5

  Mar - Feb - Jan

21/3 21/2 17/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2019

5.

 Implementering af Beskæftigelsesplan 2020

6.

 Benchmark af beskæftigelsesindsatsen

7.

 Status for erhvervsmentorerne

8.

 Midler til fleksjobindsatsen

9.

 Regler for befordring

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Beskæftigelsesplan 2020

5.

 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2019

6.

 Projekt Motiveret beskæftigelse

7.

 Evaluering af projekt Brancheorienteret virksomhedsindsats

8.

 Tillægsbevillinger pba. økonomioversigt 2, 2019

9.

 Studietur for Arbejdsmarkedsudvalget og Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Orientering om "Projekt Før SOSU Odder"

5.

 Status for Byrådets psykologpulje til unge

6.

 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2019

7.

 Beskæftigelsesplan 2020

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Tema: Fleksjobindsatsen i Odder Kommune

5.

 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2019

6.

 Evaluering af projekt "Stå ikke i stampe - brug din rampe"

7.

 Opfølgning på besøget i Hjørring Kommune

8.

 Orientering om forsøgsordning med socialt frikort

9.

 Fagudvalgenes videre arbejde med indsatserne i de tre tværgående politikker

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Status for erhvervsmentorerne

5.

 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2019

6.

 Analyser af beskæftigelsesindsatsen

7.

 Analyse af passive kontanthjælpsmodtagere

8.

 Budgetlægning 2020 - 2023 - Fremsættelse af forslag til budget 2020 fra Arbejdsmarkedsudvalget

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2019

5.

 Ministerens mål 2020

6.

 Tema: Indsats og budget i 2020

7.

 Forsøg med Mere ansvar til a-kasserne

8.

 Aftale om IGU-forløb i Odder Kommune

9.

 Status på arbejdet i alliancen om den nære psykiatri

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Tema: Aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats

5.

 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2019

6.

 Lovændringer på integrationsområdet

7.

 Forlængelse af IGU-ordningen

8.

 Seniorførtidspension

9.

 Støtte til veteraner - samarbejsaftale med Veterancentret

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Proces for Beskæftigelsesplan 2020

5.

 Indsatsen i Jobcenter Odder i 2019

6.

 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018

7.

 Opsamling på byrådets psykologpulje til unge

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Erhvervsmentorer i Odder Kommune

5.

 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018 og 2019

6.

 Årshjul for Arbejdsmarkedsudvalget 2019

7.

 Det videre arbejde med indsatserne i de tværgående politikker

    Til top