Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget)

Mødeoversigt: Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

17/12 17/12 5/12 14/11 24/10

  Sep - Aug - Jul

19/9 15/8

  Jun - Maj - Apr

6/6 7/5 3/5 11/4

  Mar - Feb - Jan

28/2 17/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Udpegning af prismodtager til Frivillighedsfest 11. januar 2019

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Udpegning af prismodtager til Frivillighedsfest 11. januar 2019

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Godkendelse af Odder Kommunes Værdighedspolitik

5.

 Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan for Odder Kommune 2018-2021

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Samarbejdsaftale om rygestopindsats

5.

 Færdigbehandlingsdage og forebyggelige indlæggelser

6.

 Godkendelse af forslag til anvendelse af midler fra Værdighedsmilliarden i 2019

7.

 Godkendelse af forslag til fordeling af midler fra Pulje til bedre bemanding i ældreplejen

8.

 Budgetopfølgning 2018 - Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Status på arbejdet med Demensstrategien 2016-2020

5.

 Frivilligt socialt arbejde - 2. uddeling 2018

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Status på arbejdet med velfærdsteknologisk strategi

5.

 Rammeaftale 2019 - 2020 til godkendelse

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Orientering om strategi for det specialiserede socialområde for voksne

5.

 Tilpasning af antallet af ældreboliger

6.

 Sundhedsaftale 2019-2022

7.

 Udspil om den nære psykiatri

8.

 Region Midtjyllands EU-kontor - sundhedsteamet

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2017

5.

 Budgetopfølgning 2018

6.

 Strategier & mål 2018-2020 for Sundhed & Omsorg

7.

 Budgetlægning 2019 - 2022 - Fremsættelse af forslag til Budget 2019 fra Sundheds-, Social- & Forebyggelsesudvalget

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Odder Galla og frivillighedsfejring 2018

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Opfølgning på temadrøftelse om forebyggelse og sundhedsfremme

5.

 Drøftelse af forslag til pejlemærker for Rammeaftale 2019 - 2020

6.

 Frivilligt socialt arbejde - 1. uddeling 2018

7.

 Redegørelse for magtanvendelse på ældreområdet 2017

8.

 Godkendelse af fritvalgstimepriser 2018

9.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning mv.

10.

 Tilfredshedsundersøgelse hjemmehjælp 2018

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 2. godkendelse af forretningsorden for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

5.

 Aftale med Horsens Kommune om køb af specialrådgivning på høreområdet

6.

 Tilsyn ved Hjemmesygeplejen

7.

 Støtte til Hou Søpark

8.

 Ændret praksis for borgeres betaling for buskørsel i botilbud

9.

 Godkendelse af fordeling af midler fra Pulje til bedre bemanding i ældreplejen

10.

 Temadrøftelse om forebyggelse og sundhedsfremme

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Godkendelse af forretningsorden for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

5.

 Redegørelse for kommunalt servicefagligt tilsyn i plejeboliger 2017

6.

 Redegørelse for risikobaseret tilsyn på Stenslundcentret i 2017

7.

 Fast tilknyttede læger på plejecentre

8.

 Revideret forløbsprogram for kronisk obstruktiv lungesygdom

9.

 Godkendelse af vedtægter for Seniorrådet

10.

 Tidlig opsporig af rusmiddelproblematikker

11.

 Udmøntning af midler til forebyggelse og sundhedsfremme 2018

12.

 Årskalender for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Introduktion til udvalgsarbejdet

5.

 Ansøgning om anlægsbevilling til fælles fagsystem for social- og sundhedsområdet

    Til top