Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget)

Mødeoversigt: Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2018 - 30/06/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

6/6

  Maj

7/5 3/5

  April

11/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2017

5.

 Budgetopfølgning 2018

6.

 Strategier & mål 2018-2020 for Sundhed & Omsorg

7.

 Budgetlægning 2019 - 2022 - Fremsættelse af forslag til Budget 2019 fra Sundheds-, Social- & Forebyggelsesudvalget

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Odder Galla og frivillighedsfejring 2018

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Opfølgning på temadrøftelse om forebyggelse og sundhedsfremme

5.

 Drøftelse af forslag til pejlemærker for Rammeaftale 2019 - 2020

6.

 Frivilligt socialt arbejde - 1. uddeling 2018

7.

 Redegørelse for magtanvendelse på ældreområdet 2017

8.

 Godkendelse af fritvalgstimepriser 2018

9.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning mv.

10.

 Tilfredshedsundersøgelse hjemmehjælp 2018

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 2. godkendelse af forretningsorden for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

5.

 Aftale med Horsens Kommune om køb af specialrådgivning på høreområdet

6.

 Tilsyn ved Hjemmesygeplejen

7.

 Støtte til Hou Søpark

8.

 Ændret praksis for borgeres betaling for buskørsel i botilbud

9.

 Godkendelse af fordeling af midler fra Pulje til bedre bemanding i ældreplejen

10.

 Temadrøftelse om forebyggelse og sundhedsfremme

    Til top