Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget)

Mødeoversigt: Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

25/11 23/10

  Sep - Aug - Jul

18/9 14/8

  Jun - Maj - Apr

12/6 8/5

  Mar - Feb - Jan

20/3 20/2 16/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Overgange på sundhedsområdet

5.

 Godkendelse af Odder Kommunes Værdighedspolitik

6.

 Godkendelse af forslag til fordeling af midler fra Pulje til bedre bemanding i ældreplejen 2020

7.

 Samarbejde om udgående ambulante teams i voksenpsykiatrien

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

5.

 Frivilligt socialt arbejde - 2. uddeling 2019

6.

 Indstilling om opløsning af Ashramafonden

7.

 Ansøgning om underskudsgaranti

8.

 Tillægsbevillinger pba. økonomioversigt nr. 2, 2019

9.

 Studietur for Arbejdsmarkedsudvalget og Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Fagudvalgenes videre arbejde med indsatserne i de tre tværgående politikker

5.

 Orientering om pårørendevejleder i Odder Kommune

Lukket punkt

6.

 Etablering af sundhedshus i VitaPark

7.

 Redegørelse for sundhedsfagligt tilsyn i Plejeboligerne Bronzealdervej

8.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning mv.

9.

 Orientering om "Projekt Før SOSU Odder"

10.

 Etablering af hospice

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Orientering om forsøgsordning med socialt frikort

5.

 Fagudvalgenes videre arbejde med indsatserne i de tre tværgående politikker

6.

 Revideret forløbsprogram for kronisk obstruktiv lungesygdom

7.

 Samarbejdsaftale og forsøgsordning vedrørende kommunale akutfunktioner

8.

 Sygepleje på Tunø sommer 2019

9.

 Godkendelse af tilbagemelding til Ankestyrelsen vedr. hjemmeplejen på Tunø

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Dialogmøde med OmrådeUdvalg Social og Sundhed

5.

 Sundhedsstrategi børn og unge

6.

 Sundhedsaftalen 2019-23

7.

 Forslag om etablering af et udsatteråd

8.

 Budgetlægning 2020 - 2023 - Fremsættelse af forslag til budget 2020 fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Redegørelse for magtanvendelse på ældreområdet i 2018

5.

 Orientering om tilbagebetaling af egenbetaling for ophold ved kommunale akutpladser

6.

 Nyt ældretilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed

7.

 Status på arbejdet i Alliancen om den nære psykiatri

8.

 Frivilligt socialt arbejde - 1. uddeling 2019

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2018

5.

 Status på arbejdet med Byrådets 3 budgetmål på det specialiserede socialområde

6.

 Tilsyn ved Odder Kommunes Træningscenter

7.

 Godkendelse af fritvalgstimepriser 2019

8.

 Redegørelse for kommunalt servicefagligt tilsyn i plejeboliger 2018

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Træning og rehabilitering i Odder Kommune

5.

 Frit valg på genoptræningsområdet § 140

6.

 Finansiering af ophold på akutpladser

7.

 Sundhedsaftale 2019-2023 - høring

8.

 Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Sygeplejen i Odder Kommune

5.

 Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

6.

 Udmøntning af midler til forebyggelse og sundhedsfremme 2019

7.

 Det videre arbejde med indsatserne i de tværgående politikker

    Til top