Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget)

Mødeoversigt: Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2019 - 30/06/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

12/6

  Maj

8/5

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Dialogmøde med OmrådeUdvalg Social og Sundhed

5.

 Sundhedsstrategi børn og unge

6.

 Sundhedsaftalen 2019-23

7.

 Forslag om etablering af et udsatteråd

8.

 Budgetlægning 2020 - 2023 - Fremsættelse af forslag til budget 2020 fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Redegørelse for magtanvendelse på ældreområdet i 2018

5.

 Orientering om tilbagebetaling af egenbetaling for ophold ved kommunale akutpladser

6.

 Nyt ældretilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed

7.

 Status på arbejdet i Alliancen om den nære psykiatri

8.

 Frivilligt socialt arbejde - 1. uddeling 2019

    Til top