Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget)

Mødeoversigt: Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2019 - 30/09/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

18/9

  August

14/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Fagudvalgenes videre arbejde med indsatserne i de tre tværgående politikker

5.

 Orientering om pårørendevejleder i Odder Kommune

Lukket punkt

6.

 Etablering af sundhedshus i VitaPark

7.

 Redegørelse for sundhedsfagligt tilsyn i Plejeboligerne Bronzealdervej

8.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning mv.

9.

 Orientering om "Projekt Før SOSU Odder"

10.

 Etablering af hospice

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Orientering om forsøgsordning med socialt frikort

5.

 Fagudvalgenes videre arbejde med indsatserne i de tre tværgående politikker

6.

 Revideret forløbsprogram for kronisk obstruktiv lungesygdom

7.

 Samarbejdsaftale og forsøgsordning vedrørende kommunale akutfunktioner

8.

 Sygepleje på Tunø sommer 2019

9.

 Godkendelse af tilbagemelding til Ankestyrelsen vedr. hjemmeplejen på Tunø

    Til top