Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget)

Mødeoversigt: Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

17/12 17/12 3/12 12/11 22/10

  Sep - Aug - Jul

17/9 13/8 13/8 13/8

  Jun - Maj - Apr

4/6 7/5 9/4

  Mar - Feb - Jan

26/2 15/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Udpegning af prismodtagere til Frivillighedsfest den 11. januar 2019

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Udpegning af prismodtagere til Frivillighedsfest den 11. januar 2019

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Orientering om fritidspasproces og opstart

5.

 Odders engagement i Europæisk Kulturregion

6.

 Studietur til Island for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

7.

 Ansøgning: Børn og unge filmfestivaler 2019

8.

 Ansøgning om bibeholdelse af tilskud til Retro Genbrug Odder for indsats overfor børn og unge

9.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Sprog og literacy-handleplan: Høringssvar

5.

 Brug af kompetencehjul ift. dagtilbud: Opsamling på høringssvar

6.

 Budgetopfølgning 2018 - Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

7.

 Evaluering af digitale læringsmiljøer

8.

 Tilskud til Hundslund Hallen - ansøgning om anlægsbevilling

9.

 Inkluderende fællesskaber og børn og unge i sårbare positioner

10.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Kvalitetsrapport for skolevæsenet 2016/17

5.

 Sikkerhedsregler i Spektrum Odder Svømmehal, anden behandling

6.

 Institutionsbesøg og studietur for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

7.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Ny dagtilbudslov 2018

5.

 Ansøgning: Odderkoret får besøg af Kyritzer Stadtkor

6.

 Opfølgning på ansøgning fra Odder Kunst

7.

 Opfølgning på Børne- og Familiecentret's overholdelse af Servicelovens tidsfrister

8.

 Orientering om forældrevejleding og pædagogisk vejledning på dagtilbudsområdet

9.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Budgetopfølgning 2018

5.

 Skole-IT, vedligeholdelse af It-infrastruktur

6.

 Evaluering af elevcentrerede digitale læringsmiljøer på skolerne - tids- og procesplan

7.

 Sikkerhedsregler i Svømmehallen, Spektrum Odder

8.

 Temadrøftelse om vision og pejlemærker for kulturstrategi

9.

 Den private daginstitution Myretuen

10.

 Udspil om den nære psykiatri

11.

 Inkluderende fællesskaber og børn og unge i sårbare positioner

12.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forslag fra De Konservative om teknologiforståelse i folkeskolen

2.

 Kreativ Skole - finansiering af driftsudgifter

3.

 Budgetlægning 2019 - 2022 - Fremsættelse af forslag til budget 2019 fra Børne-, Uddannelses-, & Kulturudvalget

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forslag fra De Konservative om teknologiforståelse i folkeskolen

2.

 Kreativ Skole - finansiering af driftsudgifter

3.

 Budgetlægning 2019 - 2022 - Fremsættelse af forslag til budget 2019 fra Børne-, Uddannelses-, & Kulturudvalget

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Forebyggelse og sundhedsfremme

5.

 Ansøgning fra Odder Little Culture Club om midler til finansering af overdækning af smøregrave i Remisen

6.

 Streetaktiviteter til Odder gadefestival 2018

7.

 Uddelegering af kulturpuljemidler til Odder kulturforening

8.

 Børne- og ungepolitik

9.

 Status vedrørende analyse af inkluderende fællesskaber og børn og unge i sårbare positioner

10.

 Ansøgning fra Vestskolen om konvertering af understøttende undervisning til to-lærerordning i henhold til Folkeskolelovens §16b

11.

 Brug af kompetencehjul til kvalitetsrapporten og til pædagogisk arbejde

12.

 Handleplan for sprog og literacy 0 - 18

13.

 Fritidspas

14.

 Kreativ Skole - finansiering af driftsudgifter

15.

 Budgetlægning 2019 - 2022 - Fremsættelse af forslag til budget 2019 fra Børne-, Uddannelses-, & Kulturudvalget

16.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Forslag om etablering af vuggestuepladser i landsbyordningerne i Saksild og Gylling

5.

 Drøftelse af forslag til pejlemærker for Rammeaftale 2019 - 2020

6.

 Ansøgning: Tilskud til Grøn Festival 2018

7.

 Orientering om Kreativ Skole

8.

 Godkendelse af indstilling vedrørende Forberedende Grunduddannelse

9.

 Status på Børne- og Familiecentret's udviklingsarbejde i samarbejde med Task Force

10.

 Udkast til tids- og procesplan for udarbejdelse af kulturstrategi

11.

 Analyse af inkluderende fællesskaber og børn og unge i sårbare positioner

12.

 Introduktionsforløb for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

13.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

14.

 Odder Galla 2018 og frivillighedsfejring

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 2. godkendelse af forretningsorden for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

5.

 Odder Kulturforening

6.

 Orientering om kulturaftaler lokalt, tværkommunalt og regionalt

7.

 Børne-, Uddannelses- og Kulturpuljer 2018

8.

 Ansøgning: Odder Kunst søger tilskud til indkøb af værker og udstillingsturné

9.

 Tema for ny skulptur og plan for proces v. Kunstudvalget

10.

 Ansøgning: Opera v. Sondrup

11.

 Ansøgning: Musik under Bøgen 2018

12.

 Ansøgning: Storskærm til Gylling Byfest

13.

 Ansøgning: Tilskud til sheltere i Eventyrskoven

14.

 Ansøgning: Tilskud til samtalesalon omkring Odder - en levende by

15.

 Forslag til Odderordning 2018

16.

 Status på nedbringelse af venteliste på modtagelse af tandregulering i Odder Kommunes Tandpleje

17.

 Tidlig opsporig af rusmiddelproblematikker

18.

 Børne- og Ungepolitik - Tids- og procesplan

19.

 Analyse af inkluderende fællesskaber og børn og unge i sårbare positioner

20.

 Udpegning af repræsentanter til politisk styregruppe for Campus Odder

21.

 Drøftelse af introduktionsforløb for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

22.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Godkendelse af forretningsorden for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

5.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

6.

 Opfølgning på Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalgets deltagelse på KL´s Børn og Unge Topmøde 2018

7.

 Børn og Unge politik

8.

 Orientering om analyse af sårbare børn og unge

9.

 Nyt navn til Skovbakke/vestermarkskolen

10.

 Intro til handleplan for sprog og literacy 0 - 18

11.

 Fremtidens Dagtilbud: Ledelsesorganisering

12.

 Genbevilling af rådighedsbeløb 2017 til 2018 Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

13.

 Proces for evaluering af Odders deltagelse i Kulturhovedstad Aarhus 2017

14.

 Ansøgning: Tilskud til Tunø festival 2018

15.

 Orientering om procesplan for kulturforening

16.

 Kontaktperson til forskellige bestyrelser mv.

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Introduktion til udvalgsarbejdet

5.

 Dynamisk årskalender for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 2018

6.

 Ansøgning om etablering af integreret institution i Hundslund Skole og Børnehus

7.

 Orientering om den nye Forberedende Grunduddannelse

    Til top