Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget)

Mødeoversigt: Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2018 - 30/09/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

17/9

  August

13/8 13/8 13/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Ny dagtilbudslov 2018

5.

 Ansøgning: Odderkoret får besøg af Kyritzer Stadtkor

6.

 Opfølgning på ansøgning fra Odder Kunst

7.

 Opfølgning på Børne- og Familiecentret's overholdelse af Servicelovens tidsfrister

8.

 Orientering om forældrevejleding og pædagogisk vejledning på dagtilbudsområdet

9.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Budgetopfølgning 2018

5.

 Skole-IT, vedligeholdelse af It-infrastruktur

6.

 Evaluering af elevcentrerede digitale læringsmiljøer på skolerne - tids- og procesplan

7.

 Sikkerhedsregler i Svømmehallen, Spektrum Odder

8.

 Temadrøftelse om vision og pejlemærker for kulturstrategi

9.

 Den private daginstitution Myretuen

10.

 Udspil om den nære psykiatri

11.

 Inkluderende fællesskaber og børn og unge i sårbare positioner

12.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forslag fra De Konservative om teknologiforståelse i folkeskolen

2.

 Kreativ Skole - finansiering af driftsudgifter

3.

 Budgetlægning 2019 - 2022 - Fremsættelse af forslag til budget 2019 fra Børne-, Uddannelses-, & Kulturudvalget

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forslag fra De Konservative om teknologiforståelse i folkeskolen

2.

 Kreativ Skole - finansiering af driftsudgifter

3.

 Budgetlægning 2019 - 2022 - Fremsættelse af forslag til budget 2019 fra Børne-, Uddannelses-, & Kulturudvalget

    Til top