Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget)

Mødeoversigt: Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

17/12 17/12 3/12

  November

12/11

  Oktober

22/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Udpegning af prismodtagere til Frivillighedsfest den 11. januar 2019

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Udpegning af prismodtagere til Frivillighedsfest den 11. januar 2019

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Orientering om fritidspasproces og opstart

5.

 Odders engagement i Europæisk Kulturregion

6.

 Studietur til Island for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

7.

 Ansøgning: Børn og unge filmfestivaler 2019

8.

 Ansøgning om bibeholdelse af tilskud til Retro Genbrug Odder for indsats overfor børn og unge

9.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Sprog og literacy-handleplan: Høringssvar

5.

 Brug af kompetencehjul ift. dagtilbud: Opsamling på høringssvar

6.

 Budgetopfølgning 2018 - Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

7.

 Evaluering af digitale læringsmiljøer

8.

 Tilskud til Hundslund Hallen - ansøgning om anlægsbevilling

9.

 Inkluderende fællesskaber og børn og unge i sårbare positioner

10.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Kvalitetsrapport for skolevæsenet 2016/17

5.

 Sikkerhedsregler i Spektrum Odder Svømmehal, anden behandling

6.

 Institutionsbesøg og studietur for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

7.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

    Til top