Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget)

Mødeoversigt: Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/03/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

18/3

  Februar

18/2

  Januar

14/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Økonomimodel, visitation til specialklasser

5.

 Specialklasseorganisering og struktur

6.

 Ansøgning om etablering af Goalstation i Hou

7.

 Ansøgning om støtte til udarbejdelse af projektskitse vedr. kampsportscenter i Spektrum

8.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Ansøgning: Genbehandling af ansøgning fra lokalarkiverne om betaling af kommunelicens

5.

 Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019 Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

6.

 Anlægsregnskab - Gylling skole, renovering og klasseoptimering

7.

 Anlægsregnskab - Svømmehallen, udskiftning af filtertank

8.

 Anlægsregnskab - LAR løsning m. leg og læring, Gylling og Hundslund skoler

9.

 Udkast til Børne- og Ungepolitik i høring

10.

 Ansøgning om støtte til efterskoleophold i 10.klasse for unge bosiddende på Tunø

11.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Det videre arbejde med indsatserne i de tværgående politikker

5.

 Forlængelse af Kulturaftale i Kulturring Østjylland for 2019

6.

 Ansøgning: Udstilling i Kunstværket med nordisk nutidig billedkunst

7.

 Orientering om LMS Musikfestival 2019

8.

 Ansøgning om bibeholdelse af tilskud til Retro Genbrug Odder for indsats overfor børn og unge

9.

 Kvalitetsrapport for 2016/17 samt høringssvar fra skoler og områdeMED

10.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

    Til top