Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget)

Mødeoversigt: Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2019 - 30/06/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

3/6

  April

29/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Ny indsats- og anbringelsesstrategi i høring

5.

 Sundhedsstrategi børn og unge

6.

 Oplæg til vision og pejlemærker for Kulturstrategi

7.

 Evaluering af Frivillighedsfesten den 11. januar 2019 og model for fremtidig frivillighedsfejring

8.

 Oplæg til den videre proces med Kreativ Skole

9.

 Orientering om tiltag og proces ifm. Børn og unge i sårbare positioner

10.

 Opfølgning på Byrådets budgetmål 3 - Færre børn i specialklasser

11.

 Puljefordeling 2019 - Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

12.

 Etablering af ungdomsråd/ungebyråd

13.

 Budgetlægning 2020 - 2023 - Fremsættelse af forslag til budget 2020 fra Børne-, Uddannelses-, & Kulturudvalget

14.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Ansøgning fra Odder Bridgeklub om bevilling af byggegrund

5.

 Forslag fra Det Konservative Folkeparti i Odder Kommune om borgerinddragelse ved kunstindkøb

6.

 Status på arbejdet i Alliancen om den nære psykiatri

7.

 Revideret tids- og procesplan for udarbejdelse af ny kulturstrategi

8.

 Økonomisk tilskud til unge under 18 år, bosiddende på Tunø, i forbindelse med uddanelse på fastlandet

9.

 Ny Børne- og Ungepolitik til godkendelse

10.

 Handleplaner for opnåelse af budgetbalance på skoleområdet

11.

 Opfølgning på byrådets budgetmål 3 - Færre børn og unge i specialklasser

12.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

    Til top